Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Lappträsk

Lappträsk kommun deltar i det riksomfattande projektet Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. Målet är att stödja barns och ungas välbefinnande genom att möjliggöra för alla barn och unga att i samband med skoldagen utöva en hobby som de gillar och som är avgiftsfri. Hobbyutbudet väljs enligt de ungas önskemål, som kartläggs årligen. Elevernas önskemål för klubbverksamheten 2024-2025 har kartlagts via en hobbyenkät, som eleverna har fått svara på i skolan.

I Lappträsk kommun ordnas hobbyverksamheten enligt Finlandsmodellen för elever i lågstadieskolorna och klubbarna ordnas varje vecka. Vårdnadshavarna och eleverna informeras om hobbyklubbarna via Wilma.

Efter klubben har eleven möjlighet att få skjuts hem från klubben om eleven har rätt till skolskjuts. Behov av taxiskjuts anges alltid vid klubbanmälan.

Deltagarna är försäkrade under den tiden då hobbyverksamheten pågår.

Lappträskmodellen för hobbyverksamhet koordineras av kultur- och fritidstjänsterna i Lappträsk och verkamheten utvecklas i samarbete med skolorna och hobbyaktörerna. Kommunens ungdomsledare Erica Wallén och Välfärdskoordinatorn Tiia Gustavson fungerar som projektets koordinatorer och kontaktpersoner under läsåret 2023-2024.

 

Hobbyklubbverksamheten läsåret 2023-2024

Sista klubbarna för läsåret 2023-2024 ordnas vecka 20 (13-17.5), varefter klubbverksamheten blir på sommarpaus.

Under läsåret har eleverna i Lappträsk fått delta i konstklubb, fotbollsklubb och natur-äventyrsklubb, samt tvåspråkig cirkusklubb och Minecraftklubb.

Vi uppskattar all feedback för hobbyklubbverksamheten, så svara gärna på enkäten senast 31.5.2024 via länken: https://forms.office.com/e/LfKTF4pmEi

Information om höstens klubbverksamhet kommer igen vid skolstarten i augusti.

 

Mer information om Finlandsmodellen för Hobbyverksamhet:

https://harrastamisensuomenmalli.fi/

Ungdomsledare

Erica Wallén
044 7193010
erica.wallen[at]lapinjarvi.fi
Lappträskvägen 20A, 07800 Lappträsk

Välfärdskoordinator

Tiia Gustavson
044 720 8689
tiia.gustavson[at]lapinjarvi.fi