15. Hembygdsgården Kycklings

Hembygdsgården Kycklings

Kycklings har varit ett lantbruk från 1500-talet. Karaktärshuset är flyttat till sin nuvarande plats i mitten av 1800-talet från Mattas.

Karaktärsbyggnaden bestod ursprungligen av storstuga och sal och i mitten en liten kammare och tambur med öppen farstukvist. I ett senare skede, eventuellt på 1800-talet byggdes ett sovrum och en veranda till.

I slutet av 1800-talet ägdes Kycklings av släkten Wallgren, bl.a av bildhuggare Ville Wallgrens farfar G.G Wallgren. Kantor August Karlsson kom som måg och gifte sig med gårdens dotter och deras dotter Sara ärvde Kycklings. August Karlsson var kantor i församlingen i över 50 år och var dessutom en mycket framstående jorbrukare och ansedd kommunalman. Sara och hennes man Alfred Hastig var barnlösa. Sara levde länge som änka på Kycklings som hade arrendatorer. Under krigstiden fick Kycklings ta emot förflyttade karelska personer och tidvis bodde flera familjer i storstuga. Sara önskade att deras hem skulle bli en hembygdsgård. Sara Hastig var en av grundarna av Lappträsk Hembygdsförening år 1929 och då föreningen i slutet av 1990-talet hade blivit ägare till Kycklings tomt flyttades dit ett torp och en rökbastu. Gårdstunet är nu omgärdat av gammaldags fina byggnader.