Rävstigen – Plan för kulturfostran

Planen för kulturfostran är en plan för hur kultur-, konst- och kulturarvsundervisning genomförs i kommunen. Den främjar barnens jämlikhet gällande upplevandet och tillgängligheten av kultur och konst.

Rävstigen – Planen för kulturfostran i Lappträsk omfattar småbarnsfostran, förskolan och årskurserna 1–6 inom grundundervisningen i kommunen. Namnet Rävstigen har barnen själv valt. I planen ingår besök till kulturinstitutioner, utflykter till närområdet och workshops i daghemmet, skolorna eller i närområdet. Workshoparna introducerar ett brett utbud av konster (inklusive ordkonst, musik, teater, arkitektur och dans). Workshoparna leds alltid av sakkunniga inom varje konstområde.

Med hjälp av en plan för kulturfostran erbjuds konst och kultur till varje åldersgrupp på ett naturligt sätt som en del av en dag i skolan eller i daghemmet.

0-3 år: Rytmbad
4-5 år: Utflykt till Tenan skogsdamm + ordkonst/bildkonstworkshop
Förskola: Besök till Kycklings +dansworkshop
Åk 1: Besök till biblioteket +ordkonstworkshop
Åk 2: + Bekantar sig med lokala traditionella smaker
Åk 3: Besök på kulturstigen i Lappträsk + arkitekturworkshop
Åk 4: Bekantar sig med symfoniorkesterns instrument + konsert
Åk 5: Teaterbesök + dramaworkshop
Åk 6: Besök till Struves mätpunkt + fotograferingworkshop

 

Dessutom anordnas en gång om året en gemensam scenkonstföreställning där man strävar efter att få med i publiken så många barn inom småbarnspedagogiken och grundundervisningen som möjligt.

Hela Planen för kulturfostran finns här: RÄVSTIGEN – PLAN FÖR KULTURFOSTRAN-I