9. Katarina-parken

Katarina-parken

Katarina-parken har fått sitt namn efter frun till Nils Silfvast som grundade parken.

Folkskolläraren Nils Silfvast framlade ett initiativ om att en park skulle grundas mellan muren till kyrkogården och dåvarande lånemagasinet. Kommunstämman beviljade medel för grundade av parken, planteringar och staket. Kapellby folkskolans lärare och dirigent för Lappträsk kören Nils Silfvast gjorde planteringarna i parken tillsammans med sina elever då skolan firade Floradagen. Björkallén från Kapellby till Norrby är även deras verk. Silfvast minnesplatta finns uppsatt på gravgårdens stenmur.

För att hedra Jean Sibelius på hans 80-årsdag uppsatte kommunen och lokala föreningar för honom år 1945 en minnessten i Katarina-parken. Emil Cedercreutz har planerat minnesstenen. I parken finns även en veteransten, som tillägnats veteraner, lottor och kvinnor på hemmafronten. Kauko Saarenpää från Porlom har planerat veteranstenen och den avtäcktes år 1992.