Fakta om Lappträsk kommun

Här hittar du kontaktuppgifter till personalen i Lappträsk kommun. Du kan också se Lappträsk kommuns riktlinjer för kommunikation och marknadsföring, inklusive fonter och färgkoder. Du kan också bekanta dig närmare med Lappträsk kommun genom att läsa information om Lappträsk eller genom att utforska Lappträsk med hjälp av karttjänsten.

  • Landskap: Landskapet Nyland
  • Grundades: år 1575
  • Areal: 339,32 km²
  • Invånarantal: cirka 2600 personer
  • Modersmål 2021 finskspråkiga 64,3 %, svenskspråkiga 29,7 %, övriga 6 %
  • Inkomstskattesats: 21,50 %

Historia och modern tid

Lappträsk är ett gammalt bosättningsområde, de äldsta stenåldersfynden är 6000 år gamla. Lappträsk grundades år 1575 på befallning av kung Johan III och blev en självständig socken. Ur kungens undertecknade befallning framgår det, att dåvarande kapell i Lappträsk fanns långt från prästgårdarna i Pernå och Pyttis och att ”undersåtarna inte kan bli delaktiga av Guds ord och sakrament såsom man borde”. Kommunens namn har ursprungligen betecknat den sjö.

Två språk – en kommun

Lappträsk har i språkligt avseende genom tiderna varit ett gränsland. Den ostliga och nordostliga gränsen för den svenskspråkiga befolkningen i Finland går igenom Lappträsk. I dag är cirka 33 % av befolkningen svenskspråkig. Lappträsk har för närvarande cirka 2600 invånare.

Natur och landsbygd

Naturen i Lappträsk är mångsidig. Terrängen är kuperad i norra delen av kommunen. I den södra delen finns stenrika, men vackra, stora skogsområden. I mitten, i byarna Pockar och Lindkoski finns en mäktig åkerslätt, som påminner on vyerna i Österbotten. Slätten är Litorinahavets gamla lerbotten. Kapellby är känt för sin vackra miljö med gamla byggnader, smala vägar och gränder. Trädbeståndet i Kapellby är mångsidigt och här kan intresserade även finna många rariteter.