Kultur och fritid

Lappträsk webbplats för kultur- och fritidstjänster innehåller idrotts-, ungdoms- och kulturtjänster. Idrotts-, välfärds-, kultur- och ungdomstjänsterna sammanförs under Bildnings- och välfärdsdirektören och Bildnings- och välfärdsnämnden är beslutande organ för dessa serviceområden. Kultur- och fritids tjänstområdenas uppgift är att säkerställa kommuninvånarnas rätt till jämlikt deltagande och att säkerställa genomförandet och tillhandahållandet av lagstadgade tjänster för kunderna med beaktande av lagarna om idrott, ungdom och kultur.

Målet är att främja, utveckla och utvärdera invånarnas omfattande hälsa och välbefinnande.

Bildnings- och välfärdsdirektör

Pia Kokko
050 543 9522
pia.kokko[at]lapinjarvi.fi
Lapinjärventie 20 A, 07800 Lapinjärvi

Förvaltnings- och personalplanerare

Stella Jonasson
044 751 3191
stella.jonasson[at]lapinjarvi.fi
Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk

Direktör för biblioteket och kulturväsendet

Ninni Parviainen
044 755 6037
ninni.parviainen[at]lapinjarvi.fi

Välfärdskoordinator

Tiia Gustavson
044 720 8689
tiia.gustavson[at]lapinjarvi.fi

Idrottsinstruktör och motionsrådgivare

Petteri Aaltolainen
044 720 8651
petteri.aaltolainen[at]lapinjarvi.fi
Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk

Ungdomsledare

Erica Wallén
044 7193010
erica.wallen[at]lapinjarvi.fi
Lappträskvägen 20A, 07800 Lappträsk

Uppsökande ungdomsarbetare

Markku Vilonen
050 5431553
markku.vilonen[at]lapinjarvi.fi
Lappträskvägen 20A, 07800 Lappträsk