Ungdomsarbete

Till DigiNuokku kommer man via den här länken.

Distansfilmklubben är på onsdagar kl. 19.15. Vi tittar på film som vi valt tillsammans och vi kan diskutera samtidigt! Ta kontakt med Markku och du har frågor eller om du vill delta.

Är du intresserad av politik, att påverka och samhället? Hur ser framtiden ut, hur ser Lappträsk ut. Är du nöjd, eller skulle du vilja påverka på saker i Lappträsk för att det skulle vara bättre. Man kan ännu komma med i ungdomsfullmäktige/ungdomsgruppen. Ta kontakt med Katarina om du är intresserad!

Mopedstallet öppnas på hösten. Planeringen fortsätter ännu på våren. Ta kontakt med ungdomsarbetaren om du vill vara med och påverka.