Ungdomstjänster

Ungdomsarbete är en fostrande verksamhet som riktar in sig på att stöda ungdomens självkänsla och självbild. Därtill är syftet med ungdomsarbetet att ge unga verktyg för att hantera livet, uppleva inkludering, gemenskap, internationalisering och påverka samhället.

På Lappträsk ungdomstjänster jobbar två ungdomsarbetare, Ungdomsledaren Erica Wallén och Uppsökande ungdomsarbetaren Markku Vilonen.

Ungdomsarbetarna arbetar i multiprofessionell samverkan med andra enheter i kommunen, grannkommuner, skolor samt olika föreningar och organisationer.

Ungdomstjänsterna ansvarar för ungdomsarbetet och ungdomsgården Nuokkus verksamhet i Lappträsk. Därtill ansvarar de för verksamhet under skolornas lov, ungdomsinformations- och rådgivningsarbete, skolungdomsarbete, ungdomsfullmäktigeverksamheten och mediaverksamhet. Dessutom koordineras hobbyverksamheten enligt Finlandsmodellen av ungdomstjänsterna.

 

Följ oss på Instagram: lapinjarven_nuorisopalvelut

Ungdomsledare

Erica Wallén
044 7193010
erica.wallen[at]lapinjarvi.fi
Lappträskvägen 20A, 07800 Lappträsk

Uppsökande ungdomsarbetare

Markku Vilonen
050 5431553
markku.vilonen[at]lapinjarvi.fi
Lappträskvägen 20A, 07800 Lappträsk