Ungdomstjänster

AKTUELLT 18.4.2023 

På sommarlovet ordnas daglägerverksamhet på Lappträsk ungdomsgård Nuokku för barn i ÅK 1-6. Dagläger ordnas under tre veckor, 5-22.6.2023 kl. 9.00–15.00. På daglägret får man leka, spela och umgås tillsammans kring olika sommaraktiviteter. Under dagarna kommer det att ordnas ledd verksamhet t.ex. pyssel, lekfulla tävlingar och vistelse i naturen, men också lite fritt umgänge på ungdomsgården. Utöver det får vi även prova på SUP-boarding på träsket, ifall vädret tillåter. Deltagarna får även själva påverka innehållet i programmet under lägerveckorna. 

Kommunens ungdomsledare, Erica Wallén är lägeransvarig.  

Lägerpris (inkluderar varm lunch, mellanmål, program och nödvändigt material): 

Vecka 1 mån-fre: 40 € (syskonrabatt 35 €) 

Vecka 2 mån-fre: 40 € (syskonrabatt 35 €) 

Vecka 3 mån-tors: 30 € 

15 deltagare ryms med, minst 6 deltagare för att lägret hålls. 

Anmälningstid 18.4-21.5.2023 och anmälningen sker elektroniskt. Länk till anmälningen: https://forms.office.com/e/KtPNz0vNDn  

Mer information: 

Erica Wallén / 0447193010  / erica.wallen@lapinjarvi.fi 

 

Vad är ungdomsarbete?

Ungdomsarbete är en fostrande verksamhet som riktar in sig på att stöda ungdomens självkänsla och självbild. Därtill är syftet med ungdomsarbetet att ge unga verktyg för att hantera livet, uppleva inkludering, gemenskap, internationalisering och påverka samhället.

Ungdomsledarna arbetar i multiprofessionell samverkan med grannkommuner, skolor och olika organisationer. Till ungdomsarbetet hör skolungdomsarbete, lekaktiviteter, fritidsaktiviteter, musik, media och digitalt ungdomsarbete samt aktiviteter på ungdomsgårdar.

Ungdomstjänsterna ansvarar för ungdomsarbetet och ungdomsgården Nuokkus verksamhet i Lappträsk. Därtill ansvarar de för ungdomsupplysnings- och rådgivningsarbete, skolungdomsarbete, inklusions fostran och mediaverksamhet.

Lappträsk ungdomstjänster skapar förutsättningar, stöder och främjar ungas internationella och mångkulturella aktiviteter och mötande. Olika kulturer beaktas i alla aktiviteter.

Kom med!

Följ oss på Instagram: lapinjarven_nuorisopalvelut

Ungdomsledare

Erica Wallén
044 7193010
erica.wallen[at]lapinjarvi.fi
Lappträskvägen 20A, 07800 Lappträsk

Uppsökande ungdomsarbetare

Markku Vilonen
050 5431553
markku.vilonen[at]lapinjarvi.fi
Lappträskvägen 20A, 07800 Lappträsk