Ungdomsarbete

Ungdomsväsendet är med i ungdomarnas vardag och fritid.

Vi ordnar för och tillsammans med ungdomarna händelser, klubbar, kurser, dagsutfärder, ungdomskvällar, temadagar samt aktiviteter under skolloven.

Ungdomsarbete är en verksamhet som stöder ungas uppväxt och hjälper den unga att känna sig själv.  Till ungdomsverksamhetens mål hör också att ge verktyg i livshantering, känsla av gemenskap, samt främjar de ungas aktiva medborgarskap i samhället både nationellt och internationellt.

Ungdomsledarna för interprofessionellt samarbete med grannkommunerna, skolorna och olika organisationer.

Du kan kontakta oss även via Facebook

Instagram lapinjarven_nuorisotoimi