Ungdomsarbete

 

Ungdomsväsendet

Ungdomsväsendet informerar om dess verksamhet på kommunens hemsidor samt sina egna sociala medier. Följ oss på Instagram: lapinjarven_nuorisopalvelut

Vad är ungdomsarbete?

Ungdomsarbete är en fostrande verksamhet som riktar in sig på att stöda ungdomens självkänsla och självbild. Därtill är syftet med ungdomsarbetet att ge unga verktyg för att hantera livet, uppleva inkludering, gemenskap, internationalisering och påverka samhället.

Ungdomsledarna arbetar i multiprofessionell samverkan med grannkommuner, skolor och olika organisationer. Till ungdomsarbetet hör skolungdomsarbete, lekaktiviteter, fritidsaktiviteter, musik, media och digitalt ungdomsarbete samt aktiviteter på ungdomsgårdar.

Ungdomstjänsterna ansvarar för ungdomsarbetet och ungdomsgården Nuokkus verksamhet i Lappträsk. Därtill ansvarar de för ungdomsupplysnings- och rådgivningsarbete, skolungdomsarbete, inklusions fostran och mediaverksamhet.

Lappträsk ungdomstjänster skapar förutsättningar, stöder och främjar ungas internationella och mångkulturella aktiviteter och mötande. Olika kulturer beaktas i alla aktiviteter.

Kom med!

Ungdomsledare

Erica Wallén
044 7193010
erica.wallen[at]lapinjarvi.fi
Lappträskvägen 20A, 07800 Lappträsk

Uppsökande ungdomsarbetare

Markku Vilonen
050 5431553
markku.vilonen[at]lapinjarvi.fi
Lappträskvägen 20A, 07800 Lappträsk