10. Sibbes

Sibbes

 

Jean Sibelius farfar föddes här på gården Sibbes.

Namnet Sibelius antogs från gårdens namn.

En av Jean Sibelius förfäder flyttade till Lappträsk från Artsjö i medlet av 1700-talet. Hans son gifte sig till Sibbes gård i Kapellby. Gården Sibbes ägs ännu idag av släkten Sibelius.

Om du fortsätter en liten bit mot stranden och fortsätter förbi kurvan, öppnar sej utsikten över det vackra Lappträsket. Härifrån syns också Marieberg allra bäst. I slutet av 1800-talet väckte träskets torrläggningsplaner stor uppmärksamhet. Jordbrukarna med odlingar nära stranden klagade över återkommande översvämningar och frost. De ville torrlägga träsket för att få mera odlingsjord. Till de största motståndarna hörde G.G. Rosenqvist. I ett brev till länsguvernören 1884 ifrågasatte han den ekonomiska nyttan av en torrläggning och betonade de estetiska och andliga värdena, naturens skönhet och hembygdskänslan. Ett citat från slutet av brevet ”Och den för hvilken detta träsk är en barndomsbekant, må man åtminstone första det, om han äfven på denna grund drager sig för att deltaga i dess ödeläggande.