2. Länsmansstigen

Länsmansstigen

Länsmansstigen bildar en enhetlig byamiljö från förra sekelskiftet

Stigen finns utritad på kartor över kyrkobyn redan 1764. Den är en smal sandväg som förenar Lappträskvägen med Georgsvägen. Längs vägen har bevarats en tät bebyggelse av stugor byggda mellan åren 1850 – 1930 av den obesuttna befolkningen. Nuförtiden är de sommarbostäder.

Vid norra ändan av vägen finns Toppelunds hus som har byggts i slutet av 1800-talet av en bagare vid namn Bernas. I huset fanns ett bageri och bageributik ända till slutet av 1920-talet. Även formulahjälten Keke Rosberg har tillbringat sina barndomsår i huset.

Vägen ledde till Georgas, till kaplansgårdens gårdsplan och det har berättats att vägen har fått sitt namn Länsmansstigen av länsman Gustav A Holmström som har bott på gården.