8. Kommungården

Kunnantalo

I ett hus, som år 1876 ursprungligen byggdes till Folkskola, verkade en tvåspråkig flick- och pojkskola.

Skolan bestod av två klassrum, i det ena undervisades flickorna och i det andra pojkarna. Dessutom fanns det i byggnaden för båda lärarna varsin bostad bestående av två rum och kök. Senare byggdes det på gården en enskild byggnad vilken verkade som bakstuga, verkstad och gymnastiksal. I början av 1900-talet var Vava Thomé, syster till Verner Thomé, lärare i skolan. Hon grundade ungdomsföreningen ”Framåt”, som fortfarande är verksam.

Kommunkansliet flyttade till huset först år 1957. Samtidigt inleddes byggandet av hälsogården så att mottagningarna för läkare, tandläkare, hälsosystrar och barnmorskor samt väntrum kunde verka under samma tak. Hälsocentralen flyttade 1985 till gamla kommunalläkarens bostad som finns mittemot Församlingshemmet och hälsogården byggdes om till en del av kommunkansliet.