Kyrk- och spritstigar i Lappträsk

Kyrkstigar

Kyrk- och spritstigarna i Lappträsk utgör ett kulturellt rikt stignätverk i kommunen. Stigarna har uppstått under flera århundraden av att de använts av både invånare och djur. De äldsta stigarna går tillbaka till medeltiden och representerar kyrkstigar i området. Invånarna har använt stigarna under kyrktvång. En historiskt värdefull och betydande kärrbro har byggts längs stigen, som har upprätthållits under fyra århundraden.  Kärrbron är 160 meter lång och 2 meter bred. Kärrbron upptäcktes 1995 av lokala kartläggare av kyrkstigar, och området undersöktes 1996. Studiematerialet finns tillgängligt på vår webbplats. Ifrågavarande kyrkstigar har också använts i samband med handeln.

 

Spritstigar

Lappträsk spritstigen (broschyr endast på finska). SILMU ry, tillsammans med EMO ry och Etpähä ry, genomförde ett internationellt projekt relaterat till utvecklingen av regionens ruttena. Den lettiska partnern var Biedriba Vidzemes Lauku Partneriba ”Brasla”.

Mellan 1919 och 1932, under förbudslagen, användes gamla stignätverk för att smuggla sprit i Lappträsk. Tillverkning och försäljning av sprit var en stark handelstradition i området sedan 1800-talet, och förbudslagen stoppade legitim handel och utlöste smygbränning och transport av sprit. Trädbevuxna stigar och stora stenblock gav gott skydd för smuggling och smygbränning. Spritstigshistorierna uppstod ur dessa tider och historierna lever vidare från generation till generation och får nya nyanser. Berättelser har deponerats och du kan lyssna på dem på den här sidan.