Konditionssalens ordningsregler

 • Åldersgränsen för konditionssalen är 15 år. 13-14-åringar kan träna i konditionssalen tillsammans med vårdnadshavare eller under ledning av tränare.
 • Använd endast inneskor i konditionssalen.
 • Placera de vikter du använt tillbaka på sin plats.
 • Res dig från maskinen under paus.
 • Om du svettas mycket, torka av maskinen efter användning.
 • Träning i konditionssalen på egen risk. Varje användare av konditionssalen ansvarar för användning på rätt sätt och att instruktionerna följs. För att undvika olyckor bör du bekanta dig noggrant med utrustningen innan du börjar träna.
 • Hämta inte ömtåliga dryck- och tvättmedelsflaskor in i omklädningsrummet, tvättutrymmet och konditionssalen.
 • Det är förbjudet att uppträda berusad, inneha och använda berusningsmedel samt att röka och snusa i alla utrymmen.
 • Det är förbjudet att filma/fota på toaletter, i tvättutrymmet och omklädningsrummet (Strafflagen, kapitel 24, § 6).
 • Beteende som kränker sedligheten är olagligt och förbjudet (Strafflagen, kapitel 17, § 21).
 • Störande och hotfullt beteende är förbjudet.
 • Andras fysiska eller psykiska integritet får inte kränkas.
 • Mobbning tolereras inte.
 • Personer med smittsamma sjukdomar bör undvika att besöka konditionssalen.
 • Det är inte tillåtet att raka sig eller färga håret i omklädnings- och tvättutrymmen.
 • Om man vill ordna ledd gruppträning i konditionssalen måste man kontakta kommunens servicepunkt i förväg.
 • Brott mot ordningsregler, underlåtenhet att följa instruktioner, olaglig verksamhet eller olämpligt beteende kan leda till tillfällig avstängning. Kunden får ingen ersättning för besök som löper ut under förbudet.
 • Om du upptäcker brott mot reglerna, underlåtenhet att följa instruktioner, missbruk eller fel på utrustningen ska du anmäla det till kommunens servicepunkt kunta(at)lapinjarvi.fi