3. Georgas, Ursprungligen kaplansbostad

GEORGAS, URSPRUNGLIGEN KAPLANSBOSTAD

Kaplansgården fick namnet Georgas efter Georg Gustaf Wallgren, kaplan i Lappträsk 1798–1839

I slutet av 1600-talet besvärade sig kaplanen i Lappträsk över att kaplansbostället i Porlom låg så långt från kyrkan och ett hemman utbrutet från Mattas och Sibbes blev ny kaplansgård. Församlingsborna protesterade i 100 år mot att vara tvungna att underhålla byggnaderna. Nuvarande byggnad är från 1850. 1874–1884 bodde dåvarande Lappträsk kyrkoherde Matias Helenius, konstnär Ester Helenius far, med familj i huset. Sammanlagt har ca. 25 kaplanfamiljer bott här fram till 1950. 1950–1953 var gården den finska församlingens prästgård, sedan övergick den i den svenska församlingens ägo. Georgas invigdes efter renovering till församlingshem 1975. År 2002 övergick Georgas i privat ägo.

Bildkonstnär Esther Emmy Maria Helenius

Esther Helenius föddes i Lappträsk, där hennes far Mathias Helenius tjänstgjorde som församlingens pastor. Familjen bodde i Lappträsk fram till 1884, då fadern valdes till kyrkoherde i Virolax. Esther var då nioårig. Ungdomsåren förflöt i Virolax prästgård och i skolstaden Viborg. Vid studietidens början bodde hon i Helsingfors och från 1933 som en av konstnärshemmet Lallukkas första gäster. Hon arbetade även under långa perioder i Paris, som kom att bli hennes andra hemstad. Under krigsåren bodde konstnärinnan på olika orter i Finland på flykt undan kriget, bland annat i Tyrvändö (Tyrväntö) och Hattula i trakterna av Kjulo (Köyliö) och Tavastehus.

Helenius centrala motiv var harlekiner, dansmotiv, glödande blommålningar och målningar med anstrykning av religiös mystik från katedralinteriörer samt änglamotiv. Hon studerade även gärna olika människotyper, hemprästgårdens drängar, spanska soldater och parisiska konstnärer. Esther Helenius var djupt fosterländsk och hon gjorde på 1950-talet en del större konstdonationer. Den största samlingen av Esther Helenius konst finns på Tavastehus Konstmuseum, till vilket hon testamenterade hela sin konstnärliga kvarlåtenskap. Samlingen omfattar 237 av Esther Helenius verk, av vilka ungefär hälften är grafiska arbeten och teckningar.