Årets idrottare, årets ungdomsidrottare och årets Eldsjäl

Bildnings- och välfärdsnämnden premierar årligen mottagarna av årets idrottare, årets ungdomsidrottare och årets eldsjäl

  • Pristagaren ska ha varit skriven i Lappträsk 1.1 av året då priset utdelas
  • En skriftlig framställning av idrottarens/lagets idrottsförening eller annan initiativtagare bör inlämnas senast 11.1.2024 till bildnings- och välfärdsnämnden via en elektronisk blankett.
  • Pristagaren måste följa Finlands Antidopingkommitté ADT RF:s stadganden.
  • Om personen som väljs till årets idrottare är under 18 år väljs inte skilt årets ungdomsidrottare.
  • Årets idrottare premieras med ett årskort till konditionssalen eller alternativt ett stipendium på 200 €. Årets unga idrottare premieras med ett stipendium på 100 €.
  • Idrottare som är under 13 år premieras endast fören exceptionell prestation.

 

Erkännandet av Årets Eldsjäl betonar betydelsen av konditionsidrott, hälsomotion samt av en hälsosam livsstil. PHLU ger kostnadsfritt en medalj och ett diplom

  • Premieringskriterier är bl.a. exemplarisk skötsel av sin egen kondition, samt att personen med sin egen verksamhet främjar kommun invånarnas motionsmöjligheter.

 

Gör ditt förslag via den här elektroniska blanketten