Årets idrottare, årets ungdomsidrottare och årets Eldsjäl

Bildningsnämnden premierar årligen mottagarna av årets idrottare, årets ungdomsidrottare och årets eldsjäl.

  • Pristagaren ska ha varit skriven i Lappträsk 1.1 av året då priset utdel
  • En skriftlig framställning av idrottsföreningen bör inlämnas senast 31.12. till bildningsnämnden.
  • Pristagaren måste följa Finlands Antidopingkommitté ADT RF:s stadganden.
  • Om personen som väljs till årets idrottare är under 18 år väljs inte skilt årets ungdomsidrottare.
  • Årets idrottare premieras med ett stipendium på 200 €. Årets unga idrottare premieras med ett årskort till konditionssalen.

Erkännandet av Årets Eldsjäl betonar betydelsen av konditionsidrott, hälsomotion samt av en hälsosam livsstil. PHLU ger kostnadsfritt en medalj och ett diplom.

  • Premieringskriterier är bl.a. exemplarisk skötsel av sin egen kondition, samt att personen med sin egen verksamhet främjar kommun invånarnas motionsmöjligheter.