Simstränder

Allmänna simstränder i Lappträsk

De senaste resultaten på simträndernas vattenkvalité hittar man på Borgå stad Miljöhälsovården internetsidor: https://porvoonymparistoterveydenhuolto.fi/sv/badstrandernas-vattenkvalitet/

Sommaren 2024 tas prover v. 24, 28 och 32.

Särkjärvi simstrand

 • Osoite: Raiviovägen, 07870 Skinnarby.
 • Kordinater (WGS84): N 60° 31.0273′ E 26° 22.3971′
 • Öppet alla dagar kl. 8-21
 • Sandstrand.
 • Vattendjup vid ändan av bryggan 1,7 m.
 • Grilltak.
 • Piknikbord
 • Omklädningshydda för herrar o damer.
 • WC herrar o damer.
 • Anslagstavla på väggen.

Kapellby simstrand

 • Adress: Strandvägen, 07800  Lappträsk.
 • Kordinater (WGS84): N 60° 37.7028′ E 26° 11.9405′
 • Öppet alla dagar kl. 8-21.
 • Sandstrand.
 • Sandstranden blir sakta djupare, ingen brygga.
 • Piknikbord.
 • Omklädningshydda för herrar och damer.
 • WC för herrar och damer.
 • Wolleybollnät.
 • Anslagstavla på väggen.

Pyhäjärvi simstrand

 • Adress: Pyhäjärvivägen,  07800  Lappträsk.
 • Kordinater (WGS84): N 60° 42.2966′ E 26° 0.4680′
 • Öppet alla daga kl. 8-21.
 • Sandstrand.
 • Vattendjuper varierar vid ändan på bryggan från 0.5 – 1.3  m, ingen stege.
 • Omklädningshydda för herrar och damer.
 • WC för herrar och damer.
 • Anslagstavla på väggen.

Miljöhälsovårdens kontaktuppgifter:

Lappträsk kommun sköter on underhållet av simstränderna.