Idrottsplatser inomhus

Kirkonkylän liikuntahalli

  • Skolvägen 16, 07800 Lappträsk
  • Reservering av salturer: Kommungården, samservicepunkten, Lappträskvägen 20 A,07800 Lappträsk, tel 019-510 860

 

Porlammin liikuntahalli

  • Skolstigen 8, 07800 Lappträsk
  • Reservering av salturer: Kommungården, samservicepunkten, Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk, tel 019-510 860

 

Civiltjänstcentralens idrottsutrymme (sk. Pakkaamo)

  • Sjökullavägen 97, 07800 Lappträsk
  • Reservering av salturer: Kommungården, samservicepunkten, kunta@lapinjarvi.fi ,Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk tel 019-510 860

Avgifter:

Hyror och avgifter för idrotts- och ungdomstjänster från 1.10.2023