7. Församlingshemmet

Församlingshemmet

Som ersättning för förlusten av Marieberg gård tilldelade kungen kyrkoherde Peder Johannis 1587 fyra hemman I Kapellby –grunden har lagts för Tallbacka prästgård. Bönderna var tvunga att av donera sina hemman till ”Herr Peder” och flytta från byn.

På Tallbacka prästgård fanns många huvudbyggnader under årens lopp, en del brann, andra revs ner då de förfallit. Den nuvarande “gamla prästgården” är från 1811. 1843 reparerades och brädfodrades den. Invid församlingshemmet finns en drängstuga från 1800-talet. Stugan saknar värme samt elektricitet och står oanvänd.

1842-1872 bodde vicepastorn, senare kaplanen Gustav U Rosenqvist här och här föddes också hans son Georg G Rosenqvist, sedermera berömd teolog, professor och lantdagsman. G.G. Rosenqvist var kusin med bildkonstnären Ville Wallgren, vilken nu och då besökte sina släktingar på prästgården. Vid församlingens delning 1950 tilldelades den svenska kyrkoherden prästgården. 1992 flyttade den sista prästen ut och byggnaden stod tom ett antal år. Efter en grundlig renovering invigdes huset till församlingshem 28.11.1999