Understöd, premiering och sponsorskap

En av Lappträsk bildningsnämnds uppgifter (som grundar sig i ungdoms- och idrottslagen och lagen om kommunernas kulturverksamhet) är att stöda och utveckla ungdoms-, idrotts- och kulturaktiviteterna i kommunen. I praktiken betyder det bland annat att stödja föreningars verksamhet i form av föreningsunderstöd.

Ansökningar om understöd söks i mars-april.

Läs mer på sidan: Föreningsunderstöd

 

Premiering

Lappträsk bildningsnämnd väljer årligen ut Årets Eldsjäl, årets ungdomsidrottare och årets idrottare.

Valåret är ett kalenderår, 1 januari till 31 december. Premieringen sker vid ett evenemang som anordnas av bildningsnämnden.

Läs mer på sidan: Årets idrottare, Årets ungdomsidrottare och Kunnon Kuntalainen – Årets Eldsjäl