Välfärd och hälsa

Från och med 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för tjänsterna

Från och med 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för social- och hälsovårdstjänsterna. Tjänsten fortsätter på samma platser som tidigare.

Du får all aktuell information gällande social- och hälsovårdstjänsterna på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats: ostranyland.fi från och med 1.1.2023.

Grundläggande information om social- och hälsovårdstjänsterna finns tills vidare på Lovisa stads webbplats: Hälsa.

 

Nya telefonnummer från 1.1.2023

Skötar-, läkar- och munhälsovårdsmottagning i områdets kommuner:

Lovisa och Lappträsk

Lapptärsk hälsogård tfn 019 5600 303

Hälsovårdscentral tfn 019 5600 300

Munhälsovården tfn 019 5600 301

Allmän kundrådgivning LUONA tfn 019 5600 111

 

Viktiga nöd- och journummer

Allmänt nödnummer 112

Jourhjälp-telefon 116 117

Social- och krisjouren tfn 019 5600 150