Besök oss och påverka

Besök oss och påverka

kesä

Servicepunkten ger olika kommunala och statliga tjänster centraliserat nära invånarna.

Kommunens invånare har rätt att ge respons i ärenden som gäller kommunens service och verksamhet.

Kommunen informerar på olika sätt bl.a på kommunens webbsida, på anslagstavlan, tidningarna och i lokalradion.

Du kan fylla i blanketter, printa ut och underteckna olika ansökningar.