Deltagarbudgetering

Deltagarbudgetering (OSBU) är en metod där invånarna beslutar om användningen av en viss summa pengar. Kommunen tilldelar pengar för ändamålet och invånarna planerar och beslutar om vad som ska göras med dem.

Deltagarbudgetering kompletterar och breddar invånarnas möjligheter att påverka och engagerar invånarna nära i att planera och fatta beslut om ekonomiska och resursrelaterade frågor samt utveckla kommunens tjänster tillsammans. Metoden används allmänt i Finland och runt om i världen.

Vad saknar du för tjänst eller sak som skulle glädja och gagna invånarna i Lappträsk?

I Lappträsk kommuns budget för år 2024 finns det reserverat 2000 € för att förverkliga en eller flera idéer genom deltagarbudgetering.

Stegen i deltagarbudgeteringen:

  1. Föreslå en idé (19.3. – 5.4.2024).
  2. Lappträsk kommuns ledningsgrupp bedömer idéerna.
  3. Eventuella justeringar av idéerna för att göra dem genomförbara.
  4. Röstning bland invånarna där de idéer som får flest röster genomförs under sommaren och hösten.

Föreslå en idé

Du kan lämna ditt förslag genom det nedanstående fältet. Om du vill kan du också skicka ditt fritt formulerade förslag skriftligt till Lappträsk kommuns servicepunkt.

Observera att även om du kan lämna in ditt förslag anonymt hjälper du oss genom att lämna dina kontaktuppgifter för eventuell kontakt för ytterligare information eller uppföljningsfrågor.


Mottagande av idéer stängt 5.4.2024