Skicka fakturor till kommunen

NY FAKTURERINGSADRESS FÖR LAPPTRÄSK KOMMUN OCH VATTENVERKET FR.O.M. 1.2.2024

 Vår samarbetspartner ändras 1.1.2024 och faktureringsadressen från och med 1.2.2024. Vi har övergått till elektronisk hantering av leverantörsfakturor. Därför ber vi dig att skicka alla fakturor som adresseras till oss som e-fakturor till följande adress:

E-fakturor:

Förmedlarkod: 003702031353
Operatör:          BasWare, BAWCFI22

Om du inte kan skicka fakturor som e-fakturor, skicka fakturorna i pappersformat till:

Lappträsk kommun
00064 ADMINISTER

Fakturor kan också skickas via e-post till adressen nedan;

Fakturor ska skickas in i pdf-format, varje faktura som en separat fil.

OBS! Informationen i meddelandefältet ignoreras.

laskut@administer.fi

Kommunens övriga kontaktuppgifter förblir oförändrade.

Fakturor för 2023 ska skickas med de gamla faktureringsadressuppgifterna.

 

För mer information, kontakta:
Administer Oy / Servicecenter
https://support.administer.fi
Tel 020 703 2010.

Lappträsk kommuns leverantörsreskontra sköts av Kuntalaskenta.
Mer information om behandlingen av fakturor ger Daniela Lindfors, tel. 019 510 8621 eller e-post fornamn.efternamn(at)lapinjarvi.fi