Beslutsfattande

 

Vart fjärde år väljer kommunens invånare i kommunalvalet Lappträsk kommunfullmäktige som är kommunens högsta beslutsorgan. Kommunfullmäktige har 21 medlemmar som väljer kommunstyrelsen och nämnderna.

LAPPTRÄSK

 • Landskap: Landskapet Nyland
 • Ekonomisk region: Lovisa region
 • Grundades: år 1575
 • Areal :339,32 km²
 • Invånarantal: 2 814
 • Modersmål 2014 : finskspråkiga 63%,  svenskspråkiga 33%,  estniska2%, övriga2 %
 • Inkomstskattesats: 20,5%
 • Självförsörjningsgrad betr. arbetsplatser: 80,5%
 • Sommarvillornas antal: 441st
 • Näringsfördelning : Primärproduktion 22,7, förädling16,4%, tjänster 58%
 • Kommundirektör:
 • förvaltningsdirektör : Susanne Sjöblom