Förtroendevalda

Lapinjärven kunnassa ylintä valtaa käyttää valtuusto, jossa on 21 jäsentä. Valtuuston jäsenet edustavat kuntalaisia ja heidän kauttaan kuntalaiset voivat myös tuoda esille mielipiteitään kunnan palveluista.

Fullmäktige platser 2021-2025

Ruotsalainen kansanpuolue 8 valtuutettua

Keskusta 4 valtuutettua

Sosiaalidemokraatit 3 valtuutettua

Kokoomus 3 valtuutettua

Perussuomalaiset 2 valtuutettua

Vihreät 1 valtuutettu

 

 

Valtuusto – Fullmäktige 2021-2025

Lempiö Päivi, KESK., ordf.

Pietalantie 161

47310 Haapa-Kimola

Puh. tel. 0500-611 377

paivi.lempio@gmail.com 

 

Aalto Tuija, KESK

tuijaleena.aalto@gmail.com

 

Alatalo Minna, SDP

alatalo.minna@elisanet.fi

 

Antas Oscar, SFP

 

Ebeling Juhani, PS

juhani.ebeling@gmail.com

 

Engård Benny, SFP

Lindkoskivägen 271

07840 Lindkoski

Puh.tel. 0400-203 978

benny@engard.fi

 

Enqvist Tomi, KOK.

Mosabackvägen 43 B

07850 Hindersby

tomi.an.enqvist@gmail.com

 

Ikäheimo Kaj, SDP

 

Jordas Kim, SFP

Jordasvägen 124

07840 LINDKOSKI

Puh.tel. 040-072 0690

kim.jordas@sakl.fi

 

Kujala Arto, KOK.

Peltotie 9

07800 Lapinjärvi

Puh.tel. 0400-707 055

arto.kujala123@gmail.com 

 

Lill-Smeds Jan-Erik, SFP

Markusbackvägen 62

07840 LINDKOSKI

Puh. tel. 045-230 6472

lillsmedsjanerik@gmail.com

 

Niemelä Hannu, PS

Valssimyllyntie 10

07830 Pukaro

hannuli1978@gmail.com

 

Nygård Jonna, SFP

Lappträskvägen 47 bst. 2

07800 LAPPTRÄSK

Puh. tel. 040-744 1112

jonna.nygard@gmail.com

 

Perttilä Kerstin, SFP

Puh.tel. 0400-543623

kerstin.perttila@gmail.com

 

Rantapää Essi, VIHR.

Lapinjärventie 260

07800 Lapinjärvi

Puh. tel. 050-343 2784

evuorenjuuri@gmail.com

 

Rönkkö Anne, KESK.

Lapinjärventie 25

07800 Lapinjärvi

Puh.tel. 041-505 4699

anli.ronkko@gmail.com

 

Tolvanen Sauli, SDP

Lähdekallionpolku 7

07800 LAPINJÄRVI

Puh. tel. 044-239 9677

sge.sauli@gmail.com

 

Sistola Mika,  KESK

Käkikoskentie 25 B 6

07820 PORLAMMI

Puh. tel. 040-523 7770

mika.sistola@gmail.com

 

Villikka Tuomas, KOK.

 

Wallén Gun-Vivian, SFP

Puh.tel. 610 095, 0400-417 987

gun.wallen@outlook.com

 

Wallén Göran, SFP

Hindersbyvägen 484

07850 Hindersby

Puh.tel. 044-9731683

wallengoran2@gmail.com

 

 

VARAVALTUUTETUT  –  ERSÄTTARE FÖR FULLMÄKTIGE

 

Suomen Keskusta r.p.

Lill-Smeds Ritva

 

Kansallinen kokoomus r.p. – Samlingspartiet r.p.

 

Hovén Mirja
Hirvonen, Kari
Markku Lautamäki

 

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue – Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.

 

Illman Jörgen
Ihalainen Marja

 

 

 

 

Svenska folkpartiet i Finland r.p.

 

Silfvast, Marina
Lustig Sonja
Hoffström Kalevi

 

 

 

 

Vihreä Liitto r.p. – Gröna förbundet r.f.

 

 

Kunnanhallitus – Kommunstyrelsen 2023-2025

 

Kim Jordas, Puh.joht.–Ordf.

Kujala Arto, 1 vara puh.joht.

Sistola Mika, 2 vara puh.joht.

Engård Benny

Nygård Jonna

Wallén Gun-Vivian

Lill-Smeds Ritva

Alatalo Minna

Niemelä Hannu

 

Ersättare

Lill-Smeds J-E (Jordas)

Salonen Mikko(Kujala)

Peltola Vesa (Sistola)

Antas Oscar (Engård)

Bergheim-Johansson Margareta (Nygård)

Gustafsson Siv (Wallén)

Aalto Tuija (Lill-Smeds R)

Ihalainen Marja (Alatalo)

Ebeling Juhani (Niemelä)

 

Hallintosäännön 115 § edellyttämä valtuuston vaalilautakunta   2021-2025

Medlemmar

Engård Benny

Lempiö Päivi

Kujala Arto

Alatalo Minna

Niemelä Hannu

Rantapää Essi

 

Ersättare

Wallén Göran (Engård)

Aalto Tuija (Lempiö)

Villikka Tuomas  (Kujala)

Rönkkö Anne (Alatalo)

Ebeling Juhani  (Niemelä)

Nygård Jonna (Rantapää)

 

Revisionsnämnden 2021-2025

Ikäheimo Kaj puh.joht. ordf.

Rönkkö Anne

Hoffström Kalevi

Silfvast Marina

Lautamäki Markku

Hietala Maarit

Sibelius Katri

 

Ersättare

Väisänen Lari (Ikäheimo)

Simola Anni (Rönkkö)

Levin Kenneth (Hoffström)

Lindfors Annika (Silfvast)

Hirvonen Kari (Lautamäki)

Kaukonen Tanja (Hietala)

Holopainen Arno (Sibelius)

 

Keskusvaalilautakunta 2021-2025

Österholm Bjarne Puh.joht.
Hasu Tuomo Varapuh. joht.
Salonen Erja

Mickos Hillevi
Kalliola Marketta

Varajäsenet on asetettu siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan

Niemelä Marko

Lustig Sonja
Rantala Rauno
Lautamäki Markku
Ihalainen Marja
Kumin Mirjami

 

Bildnings- och välfärdsnämnden 2021-2025

Medlemmar

Kujala Arto, puh.joht.

Nygård Jonna varapuh.

Lund Henrik

Aalto Tuija

Tolvanen Sauli

Ebeling Juhani

Holopainen Lotta

 

Ersättare

Salonen Mikko (Kujala)

Vickholm Hannes (Nygård)

Kalenius Maria (Lund)

Vähämartti Emilia (Aalto)

Illman Jörgen (Tolvanen)

Niemelä Hannu (Ebeling)

Kaustinen Johanna (Holopainen)

 

Bildnings- och välfärdsnämndens finskspråkiga sektion 2021-2025

Medlemmar

Kujala Arto, ordförande

Aalto Tuija, vice ordförande

Tolvanen Sauli

Ebeling Juhani

Holopainen Lotta

 

Ersättare

Salonen Mikko (Kujala)

Vähämartti Emilia (Aalto)

Illman Jörgen (Tolvanen)

Niemelä Hannu (Ebeling)

Kalliola Marketta (Holopainen)

 

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion 2021-2025

Medlemmar

Nygård Jonna, ordförande

Lund Henrik, vice ordförande

Kalenius Maria

Vickholm Hannes

Kaustinen Johanna

 

Ersättare

Wallén Marie (Nygård)

Nygård Robin (Lund)

Tuominen Anne (Kalenius)

Wallén Sebastian (Vickholm)

Sibelius Katri (Kaustinen)

 

Bildningsnämndens finskspråkiga sektion i Lovisa

https://www.loviisa.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/paatoksenteko/lautakunnat-ja-jaostot/suomenkielinen-jaosto/

 

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion i Lovisa

https://www.loviisa.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/paatoksenteko/lautakunnat-ja-jaostot/ruotsinkielinen-jaosto/

 

Direktionen i Lovisa svenska medborgarinstitut 2021-2025

Medlem

Kalliola Marketta

 

Ersättare

Silfvast Marina

 

Tekniska nämnden 2021-2025

Medlemmar

Wallén Göran, ordförande

Ebeling Juhani, vice ordförande

Antas Oscar

Wallén Erica

Peltola Vesa

Hovén Mirja

Ihalainen Marja

 

Ersättare

Lill-Smeds Jan-Erik (Wallén Göran)

Niemelä Hannu (Ebeling)

Perttilä Kerstin (Antas)

Nygård Jonna (Wallén Erica)

Lehtikangas Jesse (Peltola)

Enqvist Tomi (Hovén)

Alatalo Minna (Ihalainen)

 

Kymmene avfallsnämnd 2021-2025

Medlem

Kalliola Marketta

Ersättare

Sibelius Katri

 

Lovisa stads bygg- och miljönämnd 2021-2025

Medlemmar

Penninkangas Anne

Wallén Sebastian

 

Ersättare

Ihalainen Marja

Wallén Göran

 

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä – Samkommunen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt 2021-

 

Jäsenet

Engård Benny

Rönkkö Anne

 

Varajäsenet

Wallén Gun-Vivian

Kujala Arto

 

Loviisan ja Lapinjärven yhteinen perusturvalautakunta – Lovisa och Lappträsk gemensamma grundtrygghetsnämnd 2021-2025

 

Medlemmar

Engård Benny

Kujala Arto

 

Ersättare

Lustig Sonja

Rönkkö Anne

 

Uudenmaan erityispalvelut (Eteva) niminen kuntayhtymä – Uudenmaan erityispalvelut (Eteva) benämnda samkommun 2021-

Medlem

Rönkkö Anne                                                                     

 

Ersättare

Ikäheimo Kaj

 

Kårkulla samkommun niminen kuntayhtymä – Kårkulla samkommun 2021-

Medlem

Silfvast Marina

 

Ersättare

Kerstin Perttilä

 

Itä-Uudenmaan aluepelastuslautakunta – Östra Nylands regionala räddningsnämnd 2021-2025

Medlem

Perttilä Kerstin

 

Ersättare

Wallén Göran

 

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen neuvottelukunta – Polisanstaltens delegation inom Östra Nyland 2021-2025

Medlem

Kujala Arto

 

Ersättare

Hovén Mirja

 

Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden lautamiehet – Nämndemän i Östra Nylands tingsrätt 2021-2025

Antas Henrik

Hongisto Enni

 

Maanjakotoimitusten uskotut miehet – Gode män vid skiftesförrättningar 2021-2025 

Röök Jesper

Ollas Krister

Lindfors Filip

Tuuli Pertti

Illman Jörgen

Holopainen Lotta

Penninkangas Anne

Lempiö Pasi