Strategins uppdateringsprocess

Utarbetningsprocessen av kommunstrategin i Lappträsk

Enkäter, teams-kväll  ->  Konstverkstäder (Barn och äldre invånare)  ->  Fullmäktiges strategiverkstäder  ->  Framlagt för kommentarer  ->  Resultatet från känslo-undersökningen  ->  Fullmäktiges kompletteringar  ->  Behandling i beslutande organ  ->  Fullmäktige godkänner den nya strategin 26.5.2021