Datasäkerhet och registerbeskrivningar

EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 garanterar olika rättigheter till den person vars uppgifter hanteras (den registrerade). Rättigheter tillämpas på olika sätt beroende på skälet varför personuppgifterna hanteras. Du har bland annat rätt att veta om dina personuppgifter och vilka personuppgifter som används samt rätt att begära de uppgifter som berör dig. Du har även rätt att kräva att felaktiga personuppgifter rättas.

De enskilda verken och inrättningarna ansvarar för att deras egna registerbeskrivningar är riktiga och uppdaterad.

Observera att det lönar sig inte att skicka konfidentiell eller känslig information via e-post eller ett okrypterat webbformulär, så som ditt socialsignum eller kontonummer.

I en säker anslutning är överföringen av data säker eftersom kommunikationen mellan användaren och servern är krypterad. En säker anslutning identifieras av https: // nätverksadressen, när den vanligtvis är http: //.  Dessutom meddelar de flesta webbläsare om att starta och avsluta en krypterad anslutning.

Datasäkerhets- och registerbeskrivningar i Lappträsk kommun (Tyvärr endast på finska tillsvidare)

Helle-kirjastojen asiakasrekisteri (pdf, 18 kt)

Työnhakijarekisteri (pdf, 71 kt)

Personalförvaltning

Personal- och löneuppgiftsregistret Populus

Dataskyddsbeskrivning för tjänsten Google Apps for Education

Maahanmuuttajarekisteri

Lappträsk kommunstyrelse

Register över enskilda vägar

Hyresavtalsregister

Senior klientregister

Uppsökande ungdomsarbete

Kundregister över stöd för hemvård av barn

Kundregister över småbarnsfostran

Kundregister över skoladministration

Kuntarekry

Liikuntaneuvonnan asiakasreisteriseloste