Uppdatering av kommunens strategi

Utkastet till Lappträsk kommunstrategi framlagt för kommentarer!

Kommunen har under våren utarbetat en ny kommunstrategi för åren 2021 – 2025. För utarbetningen av strategin har man gjort två kommuninvånarenkäter, ordnat en öppen kommuninvånarkväll i teams, genomfört en företagarenkät, personalenkät samt en enkät för kommunägda bolag. Dessutom har barn och de äldre deltagit i utarbetningen av strategin genom att delta i konstverkstäder. Det har också ordnats en dialogpaus, en framtidsfrekvens, samt en strategiverkstad för fullmäktige. Av materialet och responsen som samlats ihop från konstverkstäderna som barnen och de äldre deltog i har man utarbetat ett första strategiutkast, till vilket vi nu begär om öppen feedback.  Utkastet till strategi finns på den här länken: https://www.lapinjarvi.fi/wp-content/uploads/Strategiutkast-150421.pdf

Observera, att i detta läge har vi inte ännu arbetat på strategins visuella intryck, dvs. strategin kommer att se mycket annorlunda ut när den är färdig. Nu redigerar vi ännu innehållet och ber om respons om det.

I denna fas kan du ännu påverka innehållet i kommunstrategin. Fattas något? Är någon textdel svår att förstå? Är någonting fel formulerat eller felskrivet? Ge din åsikt genom att klicka på denna länk:

https://forms.gle/tq7ZtkZ5f7Q3es9Q9

Respons kan ges t.o.m. 21.4 kl. 16. Responsen används på fullmäktiges strategiverkstad under kvällen den 21.4.

 

Lapinjärvi municipality’s draft plan is ready for public comments!

During the spring, the municipality has developed a new plan for 2021–2025. Two local surveys were commissioned to prepare the plan, an open survey for residents was organized in Teams, an entrepreneur survey was made and a personnel survey was also commissioned as well as a survey aimed at council owned companies. In addition, children and the elderly have been involved in the development of the plan by participating in arts workshops. In addition, a Timeout, a Futures Frequency and a plan-workshop were all organized for the village council. Based on feedback and information collected from the workshops and the outputs of the arts workshops for children and the elderly, a first draft of the plan has been drawn up, for which open feedback is now requested.

Please note that at this stage the visual look of the draft isn’t final. We are now editing the gathered information and asking for feedback.

The draft plan can be found here: https://www.lapinjarvi.fi/wp-content/uploads/strategialuonnos-eng-150421-002.pdf

At this point, you can still influence what the municipality’s forthcoming plan will include. Do you feel something is missing from it? Are some parts of the text difficult to understand or unclear? Is something phrased in the wrong way or misspelled? Tell us your opinion by clicking this link:

https://forms.gle/tq7ZtkZ5f7Q3es9Q9

Feedback can be given up until the 21st of April, 4 p.m. The feedback will be utilized in the Council’s strategy workshop on the evening of April 21st.