Kunnan strategian päivitys

Lapinjärven kunnan strategialuonnos kommentoitavana!

Kunnassa on työstetty kevään aikana kunnan uutta strategiaa vuosille 2021 – 2025. Strategian laadintaa varteen on teetetty kaksi kuntalaiskyselyä, järjestetty avoin kuntalaisilta teamsissa, tehty yrittäjäkysely, henkilöstökysely sekä kysely kunnan omistamille yhtiöille. Lisäksi lapset ja ikäihmiset ovat osallistuneet taidepajojen muodossa strategian laadintaan. Valtuustolle on lisäksi järjestetty erätaukodialogi, tulevaisuustaajuus sekä strategiapaja. Pajoissa kerätyn aineiston ja palautteiden sekä lasten ja ikäihmisten taidepajojen tuotosten pohjalta on tehty ensimmäinen strategialuonnos, johon pyydetään nyt avointa palautetta.

Huomioithan, että tässä vaiheessa luonnoksen visuaalista ilmettä ei ole vielä lainkaan tehty, eli strategia tulee näyttämään hyvin erilaiselta valmiina. Nyt muokataan vielä tekstisisältöä ja pyydetään palautetta siihen. Strategialuonnos löytyy täältä linkistä: https://www.lapinjarvi.fi/wp-content/uploads/Strategialuonnos-FI.pdf

Tässä vaiheessa voit vielä vaikuttaa siihen, mitä kunnan tuleva strategia sisältää. Puuttuuko jotain? Eikö jokin tekstikohta ole ymmärrettävä? Onko jokin asia väärin muotoiltu tai kirjoitettu? Kerro mielipiteesi klikkaamalla tätä linkkiä:

https://forms.gle/tq7ZtkZ5f7Q3es9Q9

Palautetta voi antaa 21.4. klo 16 mennessä. Palaute hyödynnetään valtuuston strategiatyöpajassa 21.4. illalla.

 

Lapinjärvi municipality’s draft plan is ready for public comments!  

During the spring, the municipality has developed a new plan for 2021–2025. Two local surveys were commissioned to prepare the plan, an open survey for residents was organized in Teams, an entrepreneur survey was made and a personnel survey was also commissioned as well as a survey aimed at council owned companies. In addition, children and the elderly have been involved in the development of the plan by participating in arts workshops. In addition, a Timeout, a Futures Frequency and a plan-workshop were all organized for the village council. Based on feedback and information collected from the workshops and the outputs of the arts workshops for children and the elderly, a first draft of the plan has been drawn up, for which open feedback is now requested.

Please note that at this stage the visual look of the draft isn’t final. We are now editing the gathered information and asking for feedback.

The draft plan can be found here: https://www.lapinjarvi.fi/wp-content/uploads/strategialuonnos-eng-150421-002.pdf

At this point, you can still influence what the municipality’s forthcoming plan will include. Do you feel something is missing from it? Are some parts of the text difficult to understand or unclear? Is something phrased in the wrong way or misspelled? Tell us your opinion by clicking this link:

https://forms.gle/tq7ZtkZ5f7Q3es9Q9

Feedback can be given up until the 21st of April, 4 p.m. The feedback will be utilized in the Council’s strategy workshop on the evening of April 21st.