Vanhus- ja vammaisneuvosto

Vanhus- ja vammaisneuvosto on kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamisväylä erityisesti ikääntynyttä väestöä ja vammaisia henkilöitä koskevissa asioissa. Lapinjärven kunnan vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävänä on edistää ja seurata ikäihmisten, vammaisten ja toimintakyvyltään rajoittuneiden henkilöiden arjen sujuvuuteen liittyviä tarpeita Lapinjärven kunnan ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella.

Vanhus- ja vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta. Neuvosto edistää ikäihmisten ja vammaisten vaikuttamismahdollisuuksia kunnalliseen päätöksentekoon sekä tekee aloitteita ja antaa lausuntoja eri viranomaisille.

Kunnanhallitus asettaa vanhus- ja vammaisneuvoston ja vahvistaa neuvoston toimintasäännön. Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintakausi on sama kuin valtuuston toimintakausi. Neuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Neuvoston esittelijänä toimii hyvinvointikoordinaattori.

Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasääntö 2022-2025

VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO 2021-2025

Arto Kujala, (puheenjohtaja, kunnanhallituksen nimeämä edustaja)

Johan Gustafsson, (kunnanhallituksen nimeämä edustaja)

Heimo Hoven, (Lapinjärven Rintamaveteraanit r.y)

Kenneth Lèvin, (vara puheenjohtaja, Lappsträsk krigsveteraner r.f)

Ritva Lill-Smeds, (kunnanhallituksen nimeämä edustaja)

Elin Lindroos, (vammaisten henkilöiden edustaja)

Kari Martikainen, (Agricolan seurakunta)

Anja Rajala, (vammaisten henkilöiden edustaja)

Pauli Ritola, (vammaisten henkilöiden edustaja)

Tiia Gustavson, (sihteeri, hyvinvointikoordinaattori)

Hyvinvointikoordinaattori

Tiia Gustavson
044 720 8689
tiia.gustavson[at]lapinjarvi.fi