Kunnan hallintosääntö, kuntastrategia ja ohjelmat

Lapinjärven kunnan hallintosääntö ja strategia

Hallintosääntö voimassa 1.1.2023 alkaen

Kuntastrategia 2021-2025

Kuntastrategia englanniksi / Municipality strategy 2021-2025 in english

TALOUSARVIO 2023

Arviointikertomus 2021

Sopimukset ja Ohjelmat

Elinkeinopoliittinen ohjelma 2023-2026

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje kh 12.12.2022  Liite 1 Liite 2

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet_2022 päivitetty

Palveluverkkosuunnitelma 2023-2026

Konserniohje

Tasa-arvo -ja yhdenvertaisuusohjelma 2017-2019

Hankintaohje

Kotouttamissuunnitelma 2021-2024

Lapinjärven laatu 2020

Sopimus yhteisestä koulutoimesta, Lapinjärvi-Loviisa-Myrskylä

Itä-Uudenmaan alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimus

Sopimus kuntien yhteisestä rakennusvalvonnasta ja ympäristönsuojelusta

Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan sopimus perusterveydenhuollon palveluiden, sekä sosiaalitoimen eräiden palveluiden yhteistoiminta-alueen perustamisesta

Palvelusopimus Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden yhteistoiminta-aluuesta

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2017-2020

Itäisen uudenmaan turvallisuusohjelma 2018-2021 

Hyvinvointikatsaus 2021 (Lapinjärven toimenpidematriisi)

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma (sisältää henkilöstön yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman)

 

Hyvinvointikertomus 2017-2020 ja Hyvinvointisuunnitelma 2021-2024

Liite 1.1 Hyvinvointikertomuksen 2017–2020 toimenpidematriisi

Liite 1.2 Hyvinvointisuunnitelman Loviisan toimenpidematriisi

Liite 1.3 Hyvinvointisuunnitelman Lapinjärven toimenpidematriisi

 

Lasten- ja nuorten hyvinvointikertomus 2017-2020 ja Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2021-2024

Liite 1.1 Lasten ja nuorten hyvinvointikertomuksen 2017–2020 toimenpidematriisi

Liite 1.2 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman Loviisan toimenpidematriisi

Liite 1.3 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman Lapinjärven toimenpidematriisi