Kunnan hallintosääntö, kuntastrategia ja ohjelmat

Lapinjärven kunnan hallintosääntö ja strategia

Lapinjärven kunnan hallintosääntö 1.6.2017

Kuntastrategia 2017-2020

Kuntastrategia englanniksi / Municipality strategy 2017-2020 in english

TALOUSARVIO 2021

Sopimukset ja Ohjelmat

Konserniohje

Tasa-arvo -ja yhdenvertaisuusohjelma 2017-2019

Hankintaohje

Kotouttamissuunnitelma 2017-2020

Lapinjärven laatu 2020

Palveluntuotanto ja palveluverkkosuunnitelma 2019-2022

Sopimus yhteisestä koulutoimesta, Lapinjärvi-Loviisa-Myrskylä

Itä-Uudenmaan alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimus

Sopimus kuntien yhteisestä rakennusvalvonnasta ja ympäristönsuojelusta

Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan sopimus perusterveydenhuollon palveluiden, sekä sosiaalitoimen eräiden palveluiden yhteistoiminta-alueen perustamisesta

Palvelusopimus Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden yhteistoiminta-aluuesta

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2017-2020

Itäisen uudenmaan turvallisuusohjelma 2018-2021