Kunnan hallintosääntö, kuntastrategia ja ohjelmat

Lapinjärven kunnan hallintosääntö ja strategia

Hallintosääntö 1.1.2023 alkaen päivitetty kv 13.9.2023

Kuntastrategia 2021-2025

Kuntastrategia englanniksi / Municipality strategy 2021-2025 in english

TALOUSARVIO 2024

Arviointikertomus 2022

Sopimukset ja ohjelmat

Elinkeinopoliittinen ohjelma 2023-2026

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje kh 12.12.2022  Liite 1 Liite 2

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet_2022 päivitetty

Palveluverkkosuunnitelma 2023-2026

Konserniohje

Tasa-arvo -ja yhdenvertaisuusohjelma 2017-2019

Hankintaohje ja pienhankintaohje

Kotouttamissuunnitelma 2021-2024

Lapinjärven laatu 2020

Sopimus yhteisestä koulutoimesta, Lapinjärvi-Loviisa-Myrskylä

Sopimus kuntien yhteisestä rakennusvalvonnasta ja ympäristönsuojelusta

Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan sopimus perusterveydenhuollon palveluiden, sekä sosiaalitoimen eräiden palveluiden yhteistoiminta-alueen perustamisesta

Itäisen uudenmaan turvallisuusohjelma 2018-2021 

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma (sisältää henkilöstön yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman)

Hyvinvointikertomus 2017-2020 ja Hyvinvointisuunnitelma 2021-2024 päivitetty

Hyvinvointisuunnitelman toimenpidematriisi_2023 päivitetty

Lasten- ja nuorten hyvinvointikertomus 2017-2020 ja Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2021-2024 päivitetty

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Lapinjärven toimenpidematriisi päivitetty