Tietosuoja ja rekisteriselosteet

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 takaa henkilölle, jonka tietoja käsitellään (=rekisteröity), erilaisia oikeuksia. Oikeuksia sovelletaan eri tavalla riippuen henkilötietojen käsittelyperusteesta. Henkilöllä on mm. oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan ja mitä henkilötietoja käsitellään sekä pyytää itseään koskevat tiedot. Henkilöllä on myös oikeus vaatia virheelliset henkilötiedot oikaistavaksi.

Kukin virasto tai laitos vastaa omien rekisteriselosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Huomaathan, että sähköpostilla tai suojaamattomalla verkkolomakkeella ei kannata lähettää luottamuksellisia tai arkaluonteisia tietoja, kuten henkilötunnusta tai pankkitilin numeroa.

Suojatussa yhteydessä tiedon siirto on turvallista, sillä siinä tietoliikenne käyttäjän ja palvelimen välillä on salattu. Suojatun yhteyden tunnistaa verkko-osoitteen https://-alusta, kun tavallisesti se on http://. Lisäksi useimmat selaimet kertovat salatun yhteyden aloittamisesta ja lopettamisesta.

Lapinjärven kunnan tietosuoja- ja rekisteriselosteet

Helle-kirjastojen asiakasrekisteri (pdf, 18 kt)

Kuntatoimisto (pdf, 80 kt)

Lasten kodinhoidon asiakasrekisteri

Työnhakijarekisteri (pdf, 71 kt)

Google Apps for Education palvelurekisteri

Etsivän nuorisotyön rekisteri

Henkilöstöhallinto

Henkilöstö- ja palkkatietorekisteri Populus

Maahanmuuuttajarekisteri

Oppilashallintojärjestelmä

Varhaiskasvatuksen asiakasrekisteri

Vuokralaisluettelo

Vuokrasopimusrekisteri

Vuokra-asuntohakemusrekisteri

Vesi- ja viemärilaskutus

Yksityistierekisteri

Kuntarekry

Liikuntaneuvonnan asiakasrekisteriseloste

Someturva