Tietosuoja ja evästeet

Tietosuojaseloste

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Lapinjärven kunta
Lapinjärventie 20 A 07800 LAPINJÄRVI

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Susanne Sjöblom
hallintojohtaja

puh (019) 510 8631 tai  040 577 5336
susanne.sjoblom@lapinjarvi.fi
Lapinjärventie 20 A
07800 Lapinjärvi

3. Rekisterin nimi

Tiedot tallennetaan Lapinjärven kunnan omiin asiakasjärjestelmiin.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin sekä saada asian käsittelyn kannalta tarvittavia tietoja.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia henkilötietoja ovat: henkilön nimi sekä mahdolliset henkilön ilmoittamat yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite) sekä muut asian käsittelyn kannalta tarvittavat tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot voidaan saada asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Pois lukien Ihku-hakemuslomake, joka käyttää Googlen pilvitallennustilaa. https://policies.google.com/privacy

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Evästeet

Jotta tämä sivusto toimisi mahdollisimman hyvin, se tallentaa aika ajoin laitteellesi tietoja, joita kutsutaan evästeiksi (cookies).

Mitä ovat evästeet?

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkosivusto tallentaa tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi, kun käyt www-sivustolla.

Istuntoevästeet ovat tilapäisiä evästeitä, ja ne säilyvät selaimessa, kunnes suljet selaimen. Pysyvä eväste säilyy pidempään tai kunnes poistat sen manuaalisesti.

Mitä evästeitä verkkosivustolla käytetään?

Google Analytics

on Googlen analysointityökalu, joka auttaa verkkosivustojen ja sovellusten omistajia selvittämään, miten vierailijat käyttävät sivustoja ja sovelluksia. Se voi käyttää evästeitä kerätäkseen tietoa ja raportoidakseen verkkosivujen käyttötietoja yksilöimättä Googlen yksittäisiä kävijöitä. Google Analyticsin eniten käyttämä eväste on __ga-eväste.

Google Analyticsia voidaan sivustojen käyttäjätietojen raportoinnin lisäksi käyttää myös osuvampien mainosten valintaan Googlen tuotteissa (kuten Google-haussa) ja muualla verkossa sekä mittaamaan vuorovaikutusta mainosten kanssa.

Lapinjärven kunnan verkkosivustolla käytössä IP-anonymisointi käyttäjien yksityisyyden suojaamiseksi.

Public Tableu -kyselylomake

Tietoja, jota Tableu saattaa kerätä:

 • Käyttötietoja ja maantieteellisiä tietoja (Kerää tietoja käyttötottumuksista Tableaun palveluista ja tuotteista. Kerätyt tiedot saattavat sisältää tietoja käyttäjän tietokoneen tai puhelimen käyttöjärjestelmästä, selaimesta, laitteesta, IP-osoitteesta, vierailujen pituuksista yms.)
 • Kolmannen osapuolen tietoja (Tietyt kolmannen osapuolen yhtiöt saattavat kerätä tietoja käyttäjistä Tableaun keksien kautta.

Facebook  -upotus

Facebook kerää seuraavia tietoja:

 • Tiedot ja sisältö, joita käyttäjä jakaa (kuvat, käyttäjätiedot, julkaisut jne.)
 • Yhteisöt (Kerää tietoja käyttäjien yhteisöistä)
 • Käyttötottumukset (Millaisen sisällön kanssa käyttäjä on vuorovaikutuksessa, mitä ominaisuuksia käytetään, vierailujen pituudet, frekvenssi ja aika yms.)
 • Tietoja kauppatapahtumista (Jos käyttäjä esim. käyttää Facebookia jonkin asian ostamiseen, Facebook kerää tietoja kaupasta. Tämä voi sisältää maksutiedot, korttien numeroita, muita tilin ja varmistus tietoja ja yhteystietoja.)
 • Tietoja, mitä muut tekevät ja jakavat muista käyttäjistä
 • (Esim. jos joku kommentoi käyttäjän julkaisua tai jakaa sen.)
 • Laitetietoja (Käyttöjärjestelmä, ohjelmistojen versiot, signaalin vahvuus, akun tila yms.)
 • Signaalit (Bluetooth, läheiset Wi-Fi verkot, puhelintornit)
 • Tietoliikenne (Palvelujentarjoaja, kieli, aikavyöhyke, puhelinnumero, IP-osoite, verkon nopeus ja joissain tapaukissa läheiset laitteet.)

Youtube -upotus

Youtube kerää seuraavia tietoja:

 • Laitetiedot (Malli, käyttöjärjestelmä, tunnukset, puhelinnumero yms.)
 • Lokitiedot (Hakuhistoria, puhelintietoja, IP-osoite, laite tapahtuma tietoja(aika, kaatumiset, kieli yms.), cookies yms.)
 • Paikkatiedot (Sijainti, IP-osoite, GPS, muut sensorit)
 • Uniikit sovellus luvut (esim. sovelluksen versio ja käyttäjän oma tunnus)
 • Paikallinen tallennus (Saatta kerätä ja tallentaa tietoja käyttäjästä käyttäjän paikalliseen tallenustilaan)
 • Cookies (Käytetään esim. laitteen tai selaimen tunnistamiseen)

Evästeiden esto

Käyttäjä voi kieltäytyä evästeiden käytöstä asettamalla estot selaimen asetuksista. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että tällöin kaikki verkkosivuston toiminnot eivät ole käytettävissä.