Hyvinvointi

Lapinjärveläisten hyvinvointia edistävää ja vahvistavaa työtä tehdään yhdessä kunnan eri toimialojen kanssa sekä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Asukkaiden hyvinvointia kartoitetaan kyselyllä – vastaa sinäkin!

Lapinjärven kunta selvittää kyselyllä asukkaidensa hyvinvointia. Kyselyyn voi vastata verkossa tai paperilomakkeella. Lapinjärven kunnan asukkaille kohdennettu kysely on avoinna 19.2.2024 asti.

Linkki kyselyyn

Kyselyn tarkoituksena on asukkaiden äänen kuuleminen ja kokemuksellisesta hyvinvoinnista kertovien tulosten saaminen. Kyselyn tuloksia hyödynnetään Lapinjärven kunnan hyvinvointikatsauksen 2023 laadinnassa. Lapinjärveläisten näkemykset ja kokemukset hyvinvoinnistaan antavat arvokasta tietoa terveyden ja hyvinvoinnin (HYTE) edistämistyön tueksi. Hyvinvointikysely tehdään vuosittain. Ensimmäinen kysely tehtiin keväällä 2021. Kyselyllä kootaan tietoa Lapinjärven eri alueilta väestöryhmittäin.

Kyselyssä tiedustellaan muun muassa asukkaiden tyytyväisyyttä elämäntilanteeseensa ja asuinympäristöönsä. Osana kyselyä selvitetään myös asukkaiden näkemyksiä siitä, miten asuinkunta on onnistunut lapsille ja nuorille tärkeissä asioissa ja mitkä asiat kaipaavat kehittämistä. Lapinjärvi on UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallin yhteistyökumppani.

Kyselyyn voi vastata myös paperilomakkeella seuraavissa paikoissa:

  • Yhteispalvelupiste, Lapinjärven kunnantalo
  • Kirjasto (kirkonkylä ja Porlammin toimipiste)


Hyvinvointia kaikenikäisille eri muodoissa

Nuorisopalvelut

Liikunta ja ulkoilu

Kirjastot ja kulttuuri

Kansalaisopisto

 

 

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Pia Kokko
050 543 9522
pia.kokko[at]lapinjarvi.fi
Lapinjärventie 20 A, 07800 Lapinjärvi

Hyvinvointikoordinaattori

Tiia Gustavson
044 720 8689
tiia.gustavson[at]lapinjarvi.fi