Lapsiparlamentti

Lapsiparlamenttiin on koottu edustajat esikoululaisista ja 1-6. luokkalaisia oppilaita jokaisesta Lapinjärven koulusta.

Oppilaat valmistelevat aloitteita omissa kouluissaan. Aloitteet käsitellään yhdessä luottamushenkilö- ja viranhaltijaedustajien kanssa kerran vuodessa kokoontuvassa lapsiparlamentissa.

Lapinjärvellä järjestettiin järjestyksessään ensimmäinen Lapsiparlamentti 4.5.2022. Lapsiparlamentissa käytiin vuoropuhelua lapinjärveläislasten sekä kunnan viranhaltijoiden kesken lasten kanssa laaditun esityslistan sekä alakoululaisten huolella valmisteltujen puheenvuorojen pohjalta.
Käsiteltyjä asioita merkittiin tiedoksi sekä mahdollisuuksien mukaan viedään myös jatkokäsittelyyn kunnallisessa päätöksenteossa.

Esityslistat:

4.5.2022

Mediassa:

Yle östnyland