Ehkäisevä päihdetyö

Ehkäisevä päihdetyö on osa hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistä. Sen tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden käytön aiheuttamia haittoja. Ehkäisevä päihdetyö kattaa alkoholin, tupakan, huumausaineiden ja muiden päihtymiseen käytettävien aineiden sekä rahapelaamisen aiheuttamien haittojen ehkäisyn. Ennaltaehkäisevä päihdetyö on kuntien lakisääteinen tehtävä.

Käytännön tasolla työ on esimerkiksi varhaista tukea orastaviin ongelmiin, viestinnällisiä toimia sekä turvallisten ja viihtyisien arkiympäristöjen mahdollistamista sekä harrastus- ja toimintamahdollisuuksien tarjoamista eri kohderyhmille.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta on ehkäisevästä päihdetyöstä vastaava toimielin. Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilönä toimii hyvinvointikoordinaattori.

_________________________________________________________________________________________________________

Linkkivinkkejä:

EHYT ry – Tukea eri elämäntilanteisiin

Hyvinvointikoordinaattori

Tiia Gustavson
044 720 8689
tiia.gustavson[at]lapinjarvi.fi

Etsivä Nuorisotyö

Markku Vilonen
050 5431553
markku.vilonen[at]lapinjarvi.fi
Lapinjärventie 20A, 07800 Lapinjärvi