Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan keskeisempiä tehtäviä. Sen tavoitteena on asukkaiden hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja arjen turvallisuuden lisääminen, sairauksien ja syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuuden vahvistaminen.

Kunnan kumppaneita hyvinvoinnin edistämisessä ovat hyvinvointialueet, vapaaehtoiset, yhteisöt, järjestöt, yritykset ja seurakunnat.

Hyvinvoinnin edistämisen tehtävä on laaja ja edellyttää poikkihallinnollista yhteistyötä. Hyvinvointikertomuksen laatimisesta on vastannut poikkihallinnollinen ja ylikunnallinen Lapinjärven kunnan ja Loviisan kaupungin yhteinen hyvinvointityön monialainen ohjausryhmä ja työryhmä (HYTE-ohjausryhmä ja HYTE-työryhmä).

Hyvinvointikertomus 2017-2020 ja Hyvinvointisuunnitelma 2021-2024 liitteineen sekä Lasten ja nuorten hyvinvointikertomus 2017-2020 ja Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2021-2024 liitteineen löytyvät täältä.

Linkki vinkkejä:

Vireyttä seniorivuosiin – Ruokavirasto

MIELI Suomen Mielenterveys ry

Hyvinvointikoordinaattori

Tiia Gustavson
044 720 8689
tiia.gustavson[at]lapinjarvi.fi