Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan keskeisempiä tehtäviä. Kunta tarjoaa mahdollisuuksia aktiiviseen ja hyvinvoivaan elämään turvallisessa ja viihtyisässä elinympäristössä. Kunnat huolehtivat puhtaasta ja terveellisestä asuinympäristöstä sekä monipuolisista harrastusmahdollisuuksista.

Kunnan kumppaneita hyvinvoinnin edistämisessä ovat hyvinvointialueet, vapaaehtoiset, yhteisöt, järjestöt, yritykset ja seurakunnat.

Hyvinvoinnin edistämisen tehtävä on laaja ja edellyttää poikkihallinnollista yhteistyötä. Hyvinvointikertomuksen laatimisesta on vastannut poikkihallinnollinen ja ylikunnallinen Lapinjärven kunnan ja Loviisan kaupungin yhteinen hyvinvointityön monialainen ohjausryhmä ja työryhmä (HYTE-ohjausryhmä ja HYTE-työryhmä).

Hyvinvointikertomus 2017-2020 ja Hyvinvointisuunnitelma 2021-2024 liitteineen sekä Lasten ja nuorten hyvinvointikertomus 2017-2020 ja Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2021-2024 liitteineen löytyvät täältä.

Hyvinvointikoordinaattori

Tiia Gustavson
044 720 8689
tiia.gustavson[at]lapinjarvi.fi