Kymen jätelautakunta föredr.listor och protokoll

Kymmene Avfallsnämnds föredragningslistor och protokoll

Kymmene Avfallsnämds protokoll 2024

Protokoll 21.3.2024

Protokoll 22.2.2024

Föredragningslistor 2024

Föredragningslista 30.5.2024

Föredragningslista 21.3.2024

Föredragningslista 22.2.2024

Föredragningslistor 2023

Föredragningslista 23.11.2023

Föredragningslista 28.9.2023

Föredragningslista 25.5.2023

Föredragningslista 27.4.2023

Föredragningslista 23.2.2023

Kymmene Avfallsnämnds protokoll 2023

Protokoll 23.11.2023

Protokoll 28.9.2023

Protokoll 25.5.2023

Protokoll 27.4.2023

Protokoll 23.2.2023

Föredragningslistor 2022

Föredragningslista 14.12.2022

Föredragningslista 20.10.2022

Föredragningslista 29.9.2022

Föredragningslista 25.5.2022

Föredragningslista 24.2.2022

Kymmene Avfallsnämnds protokoll 2022

Protokoll 14.12.2022

Protokoll 20.10.2022

Protokoll 29.9.2022

Protokoll 25.5.2022

Protokoll 24.2.2022

Föredragningslistor 2021

Föredragningslista 25.11.2021

Föredragningslista 30.9.2021

Revisionsnämndens protokoll 2021

Protokoll 25.11.2021

Protokoll 30.9.2021

Protokoll 27.5.2021

Protokoll 18.2.2021