Kommunens förvaltningsstadga, strategi och program

Förvaltningsstadaga 14.9.2022

Kommunstrategi 2021-2025

Kommunstrategin på engelska / Municipality strategy 2021-2025 in english

BUDGETEN 2022

Utvärderingsberättelse 2021

Avtal och program

Koncerndirektiv

Upphandlingsanvisningar (på finska)

Program för integrationsfrämjande 2021-2024

Lappträsk kvalitet 2020

Plan för serviceproduktion och servicenät 2019-2022

Avtal för gemensamt skolväsende, Lappträsk-Lovisa-Mörskom (på finska)

Avtal för gemensamt räddningsverk i Östra Nyland (på finska)

Avtal för kommunernas gemensamma byggnadstillsyn och miljöskydd (på finska)

Avtal för tjänster inom grundhälsovården mellan Lovisa stad och Lappträsk kommun samt grundande om ett samarbetsområde för vissa tjänster inom socialväsendet (på finska)

Serviceavtal som gäller Lovisa stads och Lappträsk kommuns samarbetsområde för social- och hälsovårdstjänster

Välfärdsplan för barn och unga 2017-2020

Östra Nylands säkerhetsprogram 2018-2021 

Välfärdsöversikt 2021 (Lappträsk åtgärdsmatris)