Kommunens förvaltningsstadga, strategi och program

Lappträsk Kommuns förvaltningsstadga 2017

Kommunstrategi 2017-2020

Kommunstrategin på engelska / Municipality strategy 2017-2020 in english

Budgeten för år 2020

Avtal och program

Koncerndirektiv

Upphandlingsanvisningar (på finska)

Program för integrationsfrämjande 2017-2020

Lappträsk kvalitet 2020

Plan för serviceproduktion och servicenät 2019-2022

Avtal för gemensamt skolväsende, Lappträsk-Lovisa-Mörskom (på finska)

Avtal för gemensamt räddningsverk i Östra Nyland (på finska)

Avtal för kommunernas gemensamma byggnadstillsyn och miljöskydd (på finska)

Avtal för tjänster inom grundhälsovården mellan Lovisa stad och Lappträsk kommun samt grundande om ett samarbetsområde för vissa tjänster inom socialväsendet (på finska)

Serviceavtal som gäller Lovisa stads och Lappträsk kommuns samarbetsområde för social- och hälsovårdstjänster

Välfärdsplan för barn och unga 2017-2020

Östra Nylands säkerhetsprogram 2018-2021