Kommunens förvaltningsstadga, strategi och program

 

Förvaltningsstadga 1.1.2023 uppdaterad kf 13.9.2023

Kommunstrategi 2021-2025

Kommunstrategin på engelska / Municipality strategy 2021-2025 in english

BUDGETEN 2024

Utvärderingsberättelse 2022

 

Avtal och program

Näringspolitiskt program 2023-2026

Anvisningar för intern revision och riskhantering ksty 12.12.2022  Bilaga 1 Bilaga 2 (på finska)

Grunderna för intern revision och riskhantering 2022 uppdaterad

Plan för servicenät 2023-2026

Koncerndirektiv

Upphandlingsanvisningar (på finska)

Program för integrationsfrämjande 2021-2024

Lappträsk kvalitet 2020

Avtal för gemensamt skolväsende, Lappträsk-Lovisa-Mörskom (på finska)

Avtal för kommunernas gemensamma byggnadstillsyn och miljöskydd (på finska)

Avtal för tjänster inom grundhälsovården mellan Lovisa stad och Lappträsk kommun samt grundande om ett samarbetsområde för vissa tjänster inom socialväsendet (på finska)

Östra Nylands säkerhetsprogram 2018-2021 

Välfärdsöversikt 2022 (Lappträsk åtgärdsmatris)

Personal- och utbildningsplan (inkluderar personalens jämställdhet och jämställdhetsplan) (pa finska)

Välfärdsberättelse 2017–2020 och välfärdsplan 2021–2024 uppdaterad

Välfärdsplanens åtgärdsmatris för Lappträsk uppdaterad

Välfärdsberättelse för barn och unga 2017–2020 och välfärdsplan för 2021–2024 uppdaterad

Välfärdsplanens åtgärdsmatris för Lappträsk barn och unga uppdaterad