Tillgänglighetsutlåtande

Detta är Lappträsk kommuns tillgänglighetsutlåtande

Lappträsk kommun stävar efter att garantera tillgängligheten till sin webbplats i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänter.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten www.lapinjarvi.fi och upprättades 23.09.2020.

Tjänstens tillgänglighet har utvärderats av webbplatsens tekniska genomförare.

Överensstämmelse

Webbplatsen uppgyller till stor del tillgänglighetskraven i nivå A och AA i riktlinjerna för tillgänglighet som Web Content Accessibility guidelines (WCAG) 2.1 kräver.

Icke-tillgängligt innehåll

Webbplatsen innehåller kontorprogramfiler (t.ex. doc, pdf), som inte alla är tillgängliga. Detta är filer som publicerats före 23.9.2018 och som inte omfattas av tillämplig lag. De viktigaste bilagorna som behövs för att hantera frågorna kommer att göras tillgängliga under år 2020-2021. Vid behov kan du begära filer i ett tillgängligt format , kunta@lapinjarvi.fi

På vissa sidor är rubrikernas ordning inte logisk och bilderna saknar ALT- text, det beror på att innehållet på sidorna har importerats från det tidigare systemet som det är. Sidornas struktur korrigeras när brister upptäcks.

Webbplatsen kan innehålla innehåll som publicerats på tjänster av en tredje part som inte produceras, finansieras eller kontrolleras av tjänsteleverantören själv. Sådana är till exempel videoinsändningar på Lappträsk mediasida.

Vår webbplats har kartor som inte är avsedda att användas för navigering, t.ex. tomtkartor.

Märkte du brist på tillgängligheten i vår digitala tjänst?

Låt oss veta, så gör vi vårt bästa för att rätta bristen

Via e-post

kunta@lapinjarvi.fi

På andra sätt

Genom att ringa (019) 510 860.

Tillsynsmyndighet

Om du märker tillgänglighetsproblem med webbplatsen, ge först feedback till oss, webbplatsens producent. Svaret kan ta 14 dagar. Om du inte är nöjd med svaret du har fått eller inte får svar inom två veckor kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra-Finland. På Regionförvaltningsverket i Södra-Finlands webbplats förklaras i detalj hur anmälan kan göras och hur ärendet hanteras.

Tillsynsmyndighetens kontakuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra-Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000