Förtroendeorganens mötesdatum

Preliminär mötestidtabell för hösten 2022

Fullmäktige

14.9.2022 Delårsrapport II

19.10.2022

16.11.2022 Delårsrapport III + fastighetsskatte%

7.12.2022 Budget 2023

Kommunstyrelsen

15.8.2022

29.8.2022 Delårsrapport II

19.9.2022

10.10.2022

31.10.2022 Budgetbehandling (koncernförvaltningen och bildningen), fastighetsskatte% + delårsrapport III

1.11.2022 Budgetbehandling (tekniska + investeringarna och bolagen)

21.11.2022 Budget 2023

28.11.2022 Budget 2023 reservdag

12.12.2022 Direktiv för verkställande av budgeten för år 2023

19.12.2022 Budget 2023 reservdag

Bildningsnämnden
måndag 22.8.2022 
onsdag 7.9.2022 
onsdag 5.10.2022 
onsdag 26.10.2022 
onsdag 23.11.2022 
onsdag 14.12.2022 
 
Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto
 
Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion
 
Preliminär mötestidtabell för hösten 2022 Tekniska nämnden
onsdag 24.8.2022 kl 18.00 
tisdag 13.9.2022 kl 18.00 
torsdag 6.10.2022 kl 18.00 
måndag 24.10.2022 kl 18.00 
tisdag 15.11.2022 kl 18.00 
torsdag 8.12.2022 kl 18.00 
 
Grundtrygghetssektionens Preliminära mötesdatum
tisdag 23.8.2022 
tisdag 20.9.2022 
tisdag 25.10.2022 Delårsrapport III 
tisdag 22.11.2022 
tisdag 13.12.2022