Förtroendeorganens mötesdatum

Preliminär mötestidtabell för våren 2023

Fullmäktige

25.1.2023 ifall det finns ärenden

15.2.2023

22.3.2023

26.4.2023

24.5.2023 Delårsrapport

7.6.2023 Bokslutet

Kommunstyrelsen

16.1.2023

6.2.2023

27.2.2023

13.3.2023

27.3.2023 Bokslutet

17.4.2023

8.5.2023 Delårsrapport I

29.5.2023

12.6.2023 eller 19.6.2023

Preliminär mötestidtabell för bildnings- och välfärdsnämnden våren 2023
 
Ons 18.1.2023 kl 17.30Ons
 
8.2.2023 kl 17.30Ons
 
8.3.2023 kl 17.30 (Bokslut 2022)
 
Ti 21.3.2023 kl 17.30Ti 25.4.2023 kl 17.30 (Delårsrapport 1)Ons 17.5.2023 kl 17.30

Ons 14.6.2023 kl 17.30

 
Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto
 
24.1.2023 kl. 17
 
Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion
 
Preliminär mötestidtabell för våren 2023 Tekniska nämnden
torsdag 19.1.2023 kl 18.00 Hilda Käkikosken koulu enheten i Porlom
tisdag 7.2.2023 kl 18.00 Kommungården
måndag 6.3.2023 kl 18.00 Kommungården bokslut
tisdag 4.4.2023 kl 18.00 Kommungården
måndag 24.4.2023 kl 18.00 Kommungården delårsrapport I
onsdag 3.5.2023 Kommungården
måndag 5.6.2023 kl 18.00 Kommungården