Förtroendeorganens mötesdatum

Preliminär mötestidtabell för hösten 2024

 

Fullmäktige

18.9.2024

30.10.2024

13.11.2024

11.12.2024

 

Kommunstyrelsen

19.8.2024

2.9.2024

23.9.2024

14.10.2024

4.11.2024

5.11.2024

25.11.2024

(2.12.2024)

16.12.2024

 
Mötestidtabell för bildnings- och välfärdsnämnden hösten 2024
 
Ons 28.8.2024 kl. 17.30
Ons 25.9.2024 kl. 17.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Ons 16.10.2024 kl. 17.30
Ons 20.11.2024 kl. 17.30
Ons 9.12.2024 kl. 17.30
 
Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto
 
 
 
Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion
 
 
 
 
Preliminär mötestidtabell för våren 2024 Tekniska nämnden
 
tisdag 16.1. Kommungårdentisdag 13.2. Kommungårdentisdag 5.3. Kommungården (bokslutet i nämnden)tisdag 9.4. Kommungården

tisdag 7.5. Kommungården (delårsrapport I i nämnden)

tisdag 4.6. Kommungården