Förtroendeorganens mötesdatum

Preliminär mötestidtabell för hösten 2023

Fullmäktige

13.9.2023 Delårsrapport II

11.10.2023

15.11.2023 Delårsrapport III + fastighetsskatte%

13.12.2023 Budget 2023

Kommunstyrelsen

14.8.2023

28.8.2023 Delårsrapport II

18.9.2023

2.10.2023 Extra möte

9.10.2023

6.11.2023 Budgetbehandling (koncernförvaltningen och bildning- och välfärd), fastighetsskatte% +delårsrapport III

7.11.2023 Budgetbehandling (tekniska + investeringarna och bolagen)

20.11.2023 Budget 2023

27.11.2023 Budget 2023 reservdag

18.12.2023 Direktiv för verkställande av budgeten för år 2023

 
Mötestidtabell för bildnings- och välfärdsnämnden hösten 2023
 
Ons 23.8.2023        
 
Ons 20.9.2023
 
Tis 10.10.2023
 
Ons 25.10.2023
 
Ons 22.11.2023Mån 4.12.2023
 
Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto
 
To 21.9.223
 
Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion
 
To 5.10.2023
 
 
Preliminär mötestidtabell för hösten 2023 Tekniska nämnden
Ti 22.8.2023 Delårsrapport II, Kommungården
Ti 19.9.2023 Kommungården
Ti 10.10.2023 Budget förslag 2024, Kommungården
Ti 24.10.2023 Delårsrapport III, Kommungården
Ti 21.11.2023 Kommungården
To 14.12.2023 Kommungården