Förtroendeorganens mötesdatum

Kommunstyrelsen

24.8.

Fullmäktige

2.9.

Bildningsnämnden
 
måndag 31.8.2020.kl 17.30
onsdag 21.9.2020 kl 17.30
måndag 26.10.2020 kl 17.30
måndag 16.11.2020 kl 17.30
 
Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto
 
måndag 8.6.2020
 
Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion
 
måndag 8.6.2020
 
Tekniska nämnden
 
onsdag 20.5.2020
tisdag 16.6.2020Grundtrygghetssektionen 

Preliminära mötesdatum hösten 2020

Fullmäktige

2.9.
21.10.
11.11.
9.12.

Kommunstyrelsen

24.8.
14.9.
28.9.
19.10. (vid behov)
2.11.
3.11.
23.11.
30.11. (vid behov)
14.12.