Förtroendeorganens mötesdatum

Kommunstyrelsen

10.6

Fullmäktige

1.6

Bildningsnämnden
 
måndag 8.6.2020
 
Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto
 
måndag 8.6.2020
 
Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion
 
måndag 8.6.2020
 
Tekniska nämnden
 
onsdag 20.5.2020
tisdag 16.6.2020

Grundtrygghetssektionen

 

Preliminära mötesdatum våren 2020

Fullmäktige

29.1.
19.2.  (reservdag)
18.3.
29.4.
10.6. (bokslutet, delårsrapport I)

Kommunstyrelsen

13.1
3.2.
24.2.
9.3.
30.3. (bokslutet)
20.4.
11.5.
1.6 (delårsrapport I)
15.6.