Förtroendeorganens mötesdatum

Preliminär mötestidtabell för våren 2024

 

Fullmäktige

24.1.2024

14.2.2024

20.3.2024

24.4.2024

5.6.2024

 

Kommunstyrelsen

15.1.2024

5.2.2024

26.2.2024

11.3.2024

25.3.2024

15.4.2024

6.5.2024

20.5.2024

10.6.2024

(17.6.2024)

 
Mötestidtabell för bildnings- och välfärdsnämnden våren 2024
 
Ons 17.1.2024 kl. 17.30
Ons 7.2.2024 kl. 17.30
Ons 6.3.2024 kl. 17.30 BS 2023
Ons 10.4.2024 kl. 17.30
Må 29.4.2024 kl. 17.30 Delårsrapport 1
Ons 22.5.2024 kl. 17.30
Ons 12.6.2024 kl. 17.30
 
Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto
 
 
 
Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion
 
 
 
 
Preliminär mötestidtabell för våren 2024 Tekniska nämnden
 
tisdag 16.1. Kommungården

tisdag 13.2. Kommungården

tisdag 5.3. Kommungården (bokslutet i nämnden)

tisdag 9.4. Kommungården

tisdag 7.5. Kommungården (delårsrapport I i nämnden)

tisdag 4.6. Kommungården