Förtroendeorganens mötesdatum

Kommunstyrelsen

19.10.

Fullmäktige

21.10.

Bildningsnämnden
 
måndag 31.8.2020.kl 17.30
måndag 21.9.2020 kl 17.30
måndag 26.10.2020 kl 17.30
måndag 16.11.2020 kl 17.30
 
Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto
 
måndag 8.6.2020
 
Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion
 
måndag 8.6.2020
 
Tekniska nämnden
 
tisdag 27.10.2020
tisdag 8.12.2020
 
GrundtrygghetssektionenPreliminära mötesdatum hösten 2020
 
ondag 28.10.2020
tisdag 24.11.2020
tisdag 15.12.2020
 
Fullmäktige
2.9.
21.10.
11.11.
9.12.Kommunstyrelsen

24.8.
14.9.
28.9.
19.10. (vid behov)
2.11.
3.11.
23.11.
30.11. (vid behov)
14.12.