Förtroendeorganens mötesdatum

Kommunstyrelsen

16.8.2021

30.8.2021

27.9.2021

4.10.2021

1.11.2021

2.11.2021

22.11.2021

29.11.2021 (vid behov)

13.12.2021

Fullmäktige

8.9.2021

13.10.2021

10.11.2021

8.12.2021

Bildningsnämnden
 
27.10.2021 kl 17.30 KH-salen
23.11.2021 kl 17.30 Teams möte
15.12.2021 kl 17.30 biblioteket
 
Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto
 
 
Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion
 
Tekniska nämnden
 
måndag 20.9.2021
onsdag 27.10.2021
onsdag 24.11.2021
onsdag 15.12.2021
 
GrundtrygghetssektionenPreliminära mötesdatum
 
måndag 25.10.2021  kl 18.00 BS2022 och delårsrapportIII
tisdag 16.11.2021  kl 18.00
tisdag 14.12.2021  kl 18.00