Informationsverksamhet

Vi informerar om kommunens verksamhet på flera sätt bla i tidningspressen, lokalradion, facebook och webbsidorna.

De kommunala förvaltningsenheterna svarar själva för informationen men i sista hand faller ansvaret för kommunal information på kommundirektören.