Mottagande av kommuninvånarnas initiativ

Kommuninvånarna har rätt att komma med initiativ till kommunen i frågor som gäller kommunens verksamhet.
Initiativtagarna skall informeras om de åtgärder som vidtagits med anledning av ett initiativ.

Du kan lägga fram ditt invånarinitiativ via webbtjänsten www.invanarinitiativ.fi

Du kan också skicka ditt kommuninvånarinitiativ till Lappträsk kommun, Lappträskvägen 20 A,  07800  Lappträsk, eller per e-post kunta@lapinjarvi.fi.

Bekanta dej också med följande webbtjänster:
www.medborgarinitiativ.fi
www.dinasikt.fi