Whistleblowing-anmälningskanal

Vi använder Whistleblowing-anmälningskanalen. Via den kan du rapportera din misstanke om eventuell överträdelse eller om överträdelse. Med hjälp av kanalen förbättrar vi ytterligare ansvarsfullheten i vår verksamhet. Kanalen är ett sätt i enlighet med EU:s så kallade visselblåsardirektiv att säkerställa att personer tryggt kan rapportera om överträdelser.

Vem kan göra en anmälan via Whistleblowing-anmälningskanalen?

En anmälan kan göras konfidentiellt av Lappträsk kommunorganisations
• nuvarande och tidigare arbetstagare samt arbetssökande
• arbetstagare som är anställda av underleverantörer eller leverantörer
• praktikanter och frivilligarbetare

Vad kan man rapportera om via kanalen?

Tjänsten ger möjligheten att rapportera om misstänkta överträdelser såsom om opassande förfarande eller ohederlig, osaklig, bedräglig, olaglig eller hänsynslös verksamhet eller sådant beteende. Du behöver inte ha bevis som stöd för dina misstankar vid rapportering i Whistleblowing, men alla anmälningar ska göras i god tro.

Behandling av anmälningar

Anmälan tas emot av förvaltningsdirektören. Anmälningarna tas upp för behandling inom sju dagar från inlämnandet och beslut om dem fattas inom tre månader.
Alla anmälningar behandlas konfidentiellt. Du kan lämna in din anmälan via bifogade länk. Länken styrs till en separat sida.
• Fyll i anmälningsblanketten. Efter att du skickat in blanketten ger programmet en bekräftelse på att den mottagits. Ta tillvara lösenordet som gäller din egen anmälan. Bilagor kan också fogas till anmälan.
• Du kan följa med behandlingen genom att logga in med din lösenord.
• Under behandlingen av ärendet är det möjligt du får tilläggsfrågor angående din anmälan. Kom ihåg att gå in på uppföljningssidan medan behandlingen fortskrider.

Gör en Whistleblowing-anmälan här https://link.webropolsurveys.com/CP/ECB12B8D2F2016A1

Följ med behandlingen av din anmälan https://new.webropolsurveys.com/WB/Login