Avgifter och taxor

Kostnader i enlighet med det markanvändningsavtal som skall ingås (i enlighet med MBL), men åtminstone:

 • generalplan: 5000 €
 • detaljplan: 2000 €
 • stranddetaljplan: 1000 €
 • Hörande av granne: 40 €/ granne
 • Plankarta med tillhörande bestämmelser: 21,00 €
 • Utlåtanden: 76,00 €

Planbeskrivning eller andra tillhörande utredningar i pdf-format:

 • 1-10 sidor (A4) 12,00 €
 • 11-50 sidor (A4) 20,00 €
 • 51-100 sidor (A4) 25,00 €

Papperkopior:

 • svartvit kopia (A4) 1,00 €
 • svartvit kopia (A3) 2,00 €
 • färgkopia (A4) 2,00 €
 • färgkopia (A3) 3,00 €

Kopia av arkiverade tillståndshandlingar (inkl. sökning och skanning/kopiering):

 • begränsad sökning (mindre än 30 min.) 45,00 € + kopieringskostnader
 • omfattande sökning (mindre än 2 timmar) 90,00 € + kopieringskostnader

Fraktkostnader (per post eller e-post):

 • 5,00 €
 • minimipris, annars enligt faktiska fraktkostnaderna

Andra avgifter och skatter: