Vatten- och avloppsverk

Aktuella priser för den kommunala vattenförsörjningsanläggningen i Lappträsk

Priserna inkluderar moms (24%) om inte annat anges. Förutom anslutningskostnaden står kunden för kostnaderna som uppstår från arbeten på den egna tomten och i fastigheten.

Bruksavgifter 1.1.2021:
Vatten 1,96/m3 (innehåller moms 24 %)
Avlopp 2,77/m3 (innehåller moms 24 %)

Grundavgifter för egnahemshus:
Vatten 52,03/år (innehåller moms 24 %)
Avlopp 72,84/år (innehåller moms 24 %)

Anslutningsavgifterna, egnahemshus:
Vattenanslutning 2480,00 (innehåller moms 24%)
Avloppsanslutning 2480,00 (innehåller moms 24%)

Anslutningsavgifterna, företagstomter:
Vattenanslutning 3592,97 (innehåller moms 24 %)
Avloppsanslutning 5411,65 (innehåller moms 24%)

Teknisk arbetsledare

Aki Kantele
044 720 8658
aki.kantele[at]lapinjarvi.fi
Lappträskvägen 20 A, 07800, Lappträsk