Vatten- och avloppsverk

Aktuella priser för den kommunala vattenförsörjningsanläggningen i Lappträsk

Priserna inkluderar moms (24%) om inte annat anges. Förutom anslutningskostnaden står kunden för kostnaderna som uppstår från arbeten på den egna tomten och i fastigheten.

Bruksavgifter 2024:

Vatten 2,41/m3 (innehåller moms 24 %)

Avlopp 3,37/m3 (innehåller moms 24 %)

Grundavgifter för egnahemshus:

Vatten 57,81/år (innehåller moms 24 %)

Avlopp 80,92/år (innehåller moms 24 %)

Slamavskiljar- och samlignsbrunnsslam 15,25 m3 + moms 24 %

Anslutningsavgifterna, egnahemshus:

Vattenanslutning 2480,00 (innehåller moms 24%)

Avloppsanslutning 2480,00 (innehåller moms 24%)

Anslutningsavgifterna, företagstomter:

Vattenanslutning 3592,97 (innehåller moms 24 %)

Avloppsanslutning 5411,65 (innehåller moms 24%)

Kampanjpriser för vatten- och avfallsvattenanslutningarna -50% år 2024

Teknisk arbetsledare

Aki Kantele
044 720 8658
aki.kantele[at]lapinjarvi.fi
Lappträskvägen 20 A, 07800, Lappträsk