Vatten- och avloppsverk

Lappträsk kommuns vatten- och avloppsverk

Teknisk direktör Maria Luoma-aho 044-7208652

Teknisk arbetsledare Aki Kantele 044-7208658

 

Bruksavgifter

Vatten 1,93/m3 (innehåller moms 24 %)

Avlopp 2,74/m3 (innehåller moms 24 %)

 

Grundavgifter för egnahemshus

Vatten 51,51-/år (innehåller moms 24 %)

Avlopp 72,12-/år (innehåller moms 24 %)