Husulanmäki

Husulanmäki är ett gruppbyggandeområde vid Lappträsket. Tomter kan reserveras nu.

I Husulanmäki genomförs ett nytt bostadsområde präglat av gemenskap, som förenar traditionell och modern träbyggnadskonst. Planeringen av området baserar sig på arkitekt Hanna Jahkonens prisbelönade diplomarbete från 2016.

Husulanmäki är en skogsbeklädd udde som ligger ett par kilometer från Kapellby i Lappträsk. Som ett tidigare område inom skogsforskningsinstitutet är Husulanmäki enastående i sina trädarter. Området är beläget vid stranden till Lappträsket.

Detaljplanen, byggnadsanvisningar och annan viktig information om området hittar du längst ner på denna sida.

Bekanta dig med området och planerna på videon av Husulanmäki och på Husulanmäkis egna webbsidor.

Tomter till salu på Husulanmäki:

*Tomtstorlekar och -priser är riktgivande och kommer att specificeras i samband med utbrytningen
*Tomtpriset inkluderar tomten, gemensamma markområden samt befintliga byggnader i området (stugan vid strandet, huvudbyggnaden samt uthus)

Hus på plan mark vid backen:

Byggnadsrätt, tomter 1-4: 140 brm2, våningsantal 1-1 ½

Reg.nr. och tomtens namn Areal m2 Försäljn.pris / arrende €/m2* Status
1 816 16 320 €/816 € 20 € Ledig Reservera tomten här
2 1 184 23 680 €/1184 € 20 € Ledig Reservera tomten här
3 885 17 700 €/885 € 20 € Ledig Reservera tomten här
4 1200 24 000 €/1200 € 20 € Ledig Reservera tomten här

Sluttningshus vid stranden:

Byggnadsrätt, tomter 5-8: 150 brm2, våningsantal 2 ½ -3

Reg.nr. och tomtens namn Areal m2 Försäljn.pris / arrende €/m2* Status
5 1020 20 400 €/1020 € 20 € Ledig Reservera tomten här
6 1040 20 800 €/1040 € 20 € Ledig Reservera tomten här
7 1660 33 200 €/1660 € 20 € Ledig Reservera tomten här
8 1 515 30 300 €/1515 € 20 € Ledig Reservera tomten här

Hus med utsikt på sluttningen:

Byggnadsrätt, tomter 9-12: 100 brm2, våningsantal 2 ½-3

Reg.nr. och tomtens namn Areal m2 Försäljn.pris / arrende € / m2 Status
9 450 9 000 €/450 € 20 € Ledig Reservera tomten här
10 610 12 200 €/610 € 20 € Ledig Reservera tomten här
11 606 12 120 €/606 € 20 € Ledig Reservera tomten här
12 600 12 000 €/600 € 20 € Ledig Reservera tomten här

Detaljplanmaterial:

Plankarta
Planbeskrivning

Bilagor:

Program för deltagande och bedömning
Naturutredning/Jere Salminen
Bilaga till naturutredning/Jere Salminen
Återkopplingar och genmälen (på finska)
Detaljplaneutkast

Hanna Jahkonens diplomarbete som används som bas för planläggning:

Hanna Jahkonen: Perinne voimavarana

Byggnadsanvisningar:

Byggnadsanvisningar

Konstruktions- och förfogandevillkor av tomter samt fastställande av tomtpriser:

Konstruktions- och förfogandevillkor av tomter samt fastställande av tomtpriser i Husulanmäki (på finska)

Allmänna reserverings- och överlåtelsevillkor för bostadstomter hittar du här.

Teknisk direktör

Kristiina Tikkala
044 720 8652
kristiina.tikkala[at]lapinjarvi.fi
Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk