Husulabacken

Husulanmäki (Husulabacken) är ett nytt gruppbyggandeområdet vid Lappträsket.

Du kan lära dig mer om området och områdets utvecklingsarbete på Husulanmäkis egen hemsida.

Tomterna i Husulanmäki hittar du här. 

 

Planförslagen för Husulabackens (tidigare Metla) område har godkänts av fullmäktige 13.2.2019.

28.9.2018

FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR HUSULABACKEN OCH INGERMANSBY FÖRETAGSOMRÅDE
Tekniska nämnden i Lappträsk kommun framlägger till påseende planförslagen för Husulabackens (tidigare Metla) område och utvidgning av Ingermansby företagsområde. Planförslagen och det relaterade materialet finns framlagt under tiden 29.9.-29.10.2018 i Lappträsk kommungård/samservicepunkt, besöksadress: Lappträskvägen 20 A. Dokumenten finns även tillgängliga på kommunens webb-plats: www.lapinjarvi.fi/se/service/byggande_och_planlaggning
Skriftliga anmärkningar ska senast 29.10.2018 klo 16 lämnas in per e-post till address johanna.hyrkas@lapinjarvi.fi eller sändas per post till adressen Lappträsk kommun, områdesarkitekt Johanna Hyrkäs, Lappträskvägen 20 A, 07800 LAPPTRÄSK.
Mer information: områdesarkitekt Johanna Hyrkäs, tel. 044 700 3142, e-post: johanna.hyrkas@lapinjarvi.fi

Planförslagen för Husulabackens (tidigare Metla) område och det relaterade materialet finns framlagt under tiden 29.9.-29.10.2018 i Lappträsk kommungård/samservicepunkt, besöksadress: Lappträskvägen 20 A. Dokumenten finns även tillgängliga på denna webbsida.

Skriftliga anmärkningar ska senast 29.10.2018 klo 16 lämnas in per e-post till address kunta@lapinjarvi.fi eller sändas per post till adressen Lappträsk kommun,  Lappträskvägen 20 A, 07800 LAPPTRÄSK.

 

PLANFÖRSLAGMATERIALEN:

Plan
Planbeskrivning

BILAGOR:

Program för deltagande och bedömning
Naturutredning/Jere Salminen
Bilaga till naturutredning/Jere Salminen
Återkopplingar och genmälen (på finska)
Detaljplaneutkast

BEFINTLIGA UTREDNINGAR (på finska):

Vuoden 2002 osayleiskaavatyön (Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy, 5.6.2002)   yhteydessä laaditut selvitykset:

–          Valtatien 6 melualuekartta
–          Luontoselvitys ja -kartta
–          Maisemaselvityskartta
–          Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden inventointi
–          Esihistorialliset kiinteät muinaisjäännökset kartta

Arviolausunto Husulanmäen alueen rakennuksista, ISS Proko Intra Oy, 14.3.2011

Puustokartoitus Husulanmäeltä, Lapinjärven kunta 2015


18.1.2018

Husulabackens  planeringsarbete pågår. Planen bygger på det framgångsrika diplomarbetet av arkitekt Hanna Jahkonen. Program för deltagande och bedömning har varit till påseende 28.6.-4.8.2017 och fick ett invånaråsikt på vilken program har utvecklats, en ny version nedan.

Planutkastet och det relaterade materialet finns framlagt under tiden 18.1.2018-23.2.2018 i Lappträsk kommungård/samservicepunkt, besöksadress: Lappträskvägen 20 A. Dokumenten finns även tillgängliga på denna webbsida.

Ett öppet informationstillfälle om planutkastet ordnas 31.1. 2018 klockan 18 i kommungårdens tekniska kansli (Lappträskvägen 20A). Välkommen att höra mer, diskutera och dela din åsikt!

Skriftliga åsikter ska senast 23.2.2018 klo 14 lämnas in per e-post till address kunta@lapinjarvi.fi eller sändas per post till adress Lappträsk kommun, Lappträskvägen 20 A, 07800 LAPPTRÄSK.

 

PLANUTKASTMATERIALEN:

Planutkasthäfte
Program för deltagande och bedömning
Områdesplan 1:2000

UTREDNINGAR RELATERADE TILL PLANLÄGGNINGSARBETET:

Naturutredning/Jere Salminen
Bilaga till naturutredning/Jere Salminen

BEFINTLIGA UTREDNINGAR (på finska):

Vuoden 2002 osayleiskaavatyön (Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy, 5.6.2002)   yhteydessä laaditut selvitykset:

–          Valtatien 6 melualuekartta
–          Luontoselvitys ja -kartta
–          Maisemaselvityskartta
–          Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden inventointi
–          Esihistorialliset kiinteät muinaisjäännökset kartta

Arviolausunto Husulanmäen alueen rakennuksista, ISS Proko Intra Oy, 14.3.2011

Puustokartoitus Husulanmäeltä, Lapinjärven kunta 2015


17.11.2016

Nytt innovativt bostadsområde i Lappträsk

Lappträsk kommun och Aalto-universitetet har tillsammans planerat ett nytt bostadsområde i Lappträsk. På området kombineras traditionellt byggande i trä och nya lösningar och modeller för boende i kommunens människoorienterade anda.

Studerandena Hanna Jahkonen och Emma Kuokka från Aalto-universitetet har utarbetat två alternativa planer för markanvändning på före detta Skogsforskningscentralens område (”Husulanmäki”) invid träskets strand. Ett av alternativen kommer sedan att utgöra grunden för planläggningen på området. Enligt nuvarande planerna så kommer tomterna på området till försäljning år 2018.

I planeringen av området har bygdens historia och den kringliggande miljön tagits i beaktande. Planeringens centrala teman är naturen, gemenskap och att kombinera tradition med modernt byggande i trä. Målgruppen för bostadsområdet är människor av olika åldrar. Nya människoorienterade lösningar är till exempel invånarnas gemensamma gårdsområden.

Husulanmäki

Kolla in planerna :

Emma Kuokka: Puukylä

Hanna Jahkonen: Perinne voimavarana

(pdf:s är stora – Nedladdning tar en stund)