Sotare

Enligt 22 § i räddningslagen skall en byggnads ägare eller innehavare i fråga om allmänna lokaler och med hänsyn till alla de arrangemang som tjänar hela byggnaden samt innehavaren av en lägenhet i fråga om lokaler i hans besittning se till att eldstäder och rökkanaler har sotats, samt att ventilationskanaler och ventilationsanordningar har underhållits och rengjorts.

Sotningsarbetet omfattar även granskning av eldstädernas och rökkanalernas skick. Mer information om sotning och användning av eldstäder finns under adressen nuohoojat.fi

Hitta närmaste OMAnuohooja från webbplatsen för Nuohousalan Keskusliitto