Information om hushållsvatten

Vattentäkter och nätverk

Vattennätverket för det kommunala vattenverket omfattar Kapellby, Pockar, Kimoböle, Hindersby, Harsböle, Ingermansby, Rudom och Porlom. Nätverket är ca 95 km långt. Från det kommunala vattenverkets nätverk finns en förbindelse till Lovisanejdens Vatten Ab:s nätverk i Lovisa.

Vattenverkets vattenanskaffning grundar sig på användning av grundvatten. Vattenverket har två egna vattentäkter (i Porlom och Pockar) samt en reservvattentäkt för undantagstillstånd (Kapellby). Vatten upphandlas även från Lovisanejdens Vatten Ab.

Behandling av vattnet

Vattnet i vattentäkterna i Porlom och Pockar behandlas genom alkalisering med soda och desinficering med ultraviolett ljus. Dessutom har båda vattentäkterna pumputrustning för hypoklorit, som kan vid behov användas till att desinficera vattnet som leds ut i vattennätet.

Vattenkvalitet och övervakning av vattnets kvalitet

Vattnets kvalitet övervakas fortlöpande både genom tillsyn och genom vattenverkets egen uppföljning. Med provtagning garanteras att vattnet uppfyller kvalitetskraven för hushållsvatten.

Lappträsk är beläget på ett granitområde, vilket är orsaken till att fluorhalten i det obehandlade vattnet är relativt högt (0,7…1,5 mg/l). Den högsta tillåtna fluorhalten enligt kvalitetskrav för hushållsvatten är 1,5 mg/l.