Miljötjänster

Lappträsk kommun och Lovisa stad har kommit överens om en gemensam miljövård från 1.1.2013. Till samarbetet hör alla miljövårdens myndighetsuppgifter. Beslutena görs i Lovisa stads byggnads- och miljönämnd, där Lappträsk har två medlemmar.

I alla frågor angående miljövård i Lappträsk, tag kontakt med Lovisa stads miljövårdsbyrå.